ПРОТОКОЛ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ

Процедура № BG05SFOP001-4.004 Договор № BG05SFOP001-4.004-0003-C01 Проект Областен информационен център - Хасково Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ПРОТОКОЛ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ ГР.ХАСКОВО 1 2 3 4 5 № ТРИТЕ ИМЕНА НА КАНДИДАТА Брой точки от ТЕСТ Средноаритметичен общ брой точки...

С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА  ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Процедура № BG05SFOP001-4.004 Договор № BG05SFOP001-4.004-0003-C01 Проект Областен информационен център - Хасково Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР- ГР. ХАСКОВО След проверка на тестовите задачи в обявения конкурс за управител на...

СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ПОЗИЦИЯТА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ПОЗИЦИЯТА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР...

Община Хасково обявява конкурс за избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) гр. Хасково, при следните условия: Минимални изисквания: висше образование, степен магистър; управленски опит: минимум 1 година; професионален опит: минимум 1 година опит в разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на поне един проект с европейско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове; или опит в работа...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 23.11.2017 г. (четвъртък), от 15:00 часа, в офиса на Областен информационен център гр. Хасково, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европа за младите хора. Срещата е насочена към младежи и представителите на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване...

Експерти от Областен информационен център – Хасково ще посетят общините Димитровград, Симеоновград, Тополовград и Свиленград

Областен информационен център На 22.03.2017 г. експерти от Областен информационен център Хасково ще посетят общините Димитровград, Симеоновград, Тополовград и Свиленград, където ще проведат срещи с представители на образователните институции. Целта е да се подготви провеждане на публични информационни събития с млади хора за запознаване с актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти на младите хора, честването на трите годишнини, отбелязвани от мрежата...

Проведена среща с представители на бизнеса и работодатели от Област Хасково / 12.05.2016 г.

          На 12.05.2016 г. Областен информационен център – гр. Хасково проведе информационна среща на тема: „Популяризиране на отворени схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и предстоящи процедури по оперативните програми”. Срещата бе насочена към представителите на бизнеса и работодатели от област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”...

Информационна среща с представители на бизнеса и работодатели от област Хасково/ 12.05.2016 г.

          На 12.05.2016 г. Областен информационен център – гр. Хасково организира информационна среща на тема: „Популяризиране на отворени схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и предстоящи процедури по оперативните програми”. Срещата е насочена към представителите на бизнеса и работодатели от област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”...

Отразяване Ден на Европа

          На 9 май 2016 г., по случай Деня на Европа, бе проведен концерт на Камерния оркестър на Хасково. Гости на проявата бяха представители на бизнеса от Хасково, държавни институции, местна власт, депутати, граждани. Интересът към събитието бе изключително голям, като приблизително 150 души почти изпълниха залата на театъра.Бяха изпълнени произведения на Бетовен, Корели, Моцарт, Уърлок и Барток. Празничната вечер...

9 май - Ден на Европа

          По случай Деня на Европа Община Хасково и Областен информационен център Ви канят на празничен концерт на Камерен оркестър – Хасково на 9 май от 18:00 ч. в  Драматично–куклен театър „Иван Димов“, гр. Хасково. Програмата на концерта включва произведения на Бетовен, Корели, Моцарт, Уърлок и Барток. Солист: Десислава Щерева – пиано. Диригент е Цанислав Петков.  Проявата е заключително събитие от...

Върни се в началото на страницата