„Стара хартия за нова книга“ се завръща и този септември в Хасково

Стара хартия за нова книга се завръща и този септември в Хасково Инициативата ще се проведе на 8 септември на пл. Свобода За четвърта поредна година в Хасково ще се проведе националната инициатива Стара хартия за нова книга. Навръх празника на града на Богородица 8 септември на пл. Свобода между 10,00 и 13,00 ч. всяко дете, което доведе възрастен придружител с поне 5 кг...

Списък на наградените в 19 Национален конкурс на старата градска песен и шлагер " С песните на Ари"

НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ Деветнадесети Национален конкурс на старата градска песен и шлагер С песните на Ари Хасково 2019 г. I ва награда за група Мъжка вокална група Сопот, НЧ Иван Вазов 1871, гр. Сопот II ра награда за група Вокална група Спомени, НЧ Надежда 1900, с. Чавдар, Софийска община III та награда за група Вокална група Незабравими мелодии, НЧ Напредък 1863, гр. Елена I ва награда...

Покана за публично обсъждане

П О К А Н А На основаниечл. 4, т. 7 и чл. 15 от Закона за общинския дългиНаредбата за цялостната организация за поемането, обслужването, и управлението на общинския дълг на община Хасково,кметът на община Хасково кани жителите на община Хасково, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, на граждански сдружения, неправителствени организации и други заинтересовани лица, да се...

Възнагражданията на СИК в Хасково ще се изплащат от 3 юни, понеделник

Възнагражденията на СИК от община Хасково ще се изплащат от 3 юни, понеделник до 7 юни,петък от 9,00 ч до 17,00 часа в помещението на сектор КОРЗ в сградата на общинска администрация./ На улица Сан Стефано от страната на НТС/...

Покана публично обсъждане

П О К А Н А На основание чл.4, т.7 и чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за цялостната организация за поемането, обслужването, и управлението на общинския дълг на община Хасково, кметът на община Хасково кани жителите на община Хасково, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, на граждански сдружения, неправителствени организации и други заинтересовани...

ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК

Общинска администрация Хасково ще предаде на СИК изборните материали и книжаза провеждането на избори за членове на Европейски парламент от Република България в събота25 май, както следва: - от 11:00 часа - комисиите от селата - от 12:00 часа градските СИК. Създадена е организация за извозване на членовете на СИК до избирателните секции....

Обучение на членовете на СИК в община Хасково

Обучението на членовете на СИК за община Хасково за провеждането на избори за Европейски парламент 2019 ще се проведе на 17 май 2019 година от 18 часа за членовете на СИК от град Хасково в зала Проф. Недялка Симеонова на Бизнесцентър 1. На 18 май от 13 часа е обучението за СИК от селата на общината отново в зала Проф. Недялка Симеонова...

Комисия разпредели местата на Великденския базар

Комисия разпредели местата на Великденския базар Комисия назначена от кмета на Община Хасково Добри Беливанов разпредели местата на търговците на Великденски базар в централната част на Хасково .Той ще се проведе във времето от 15 до 30 април. За участие в базара можеха да кандидатстват граждани и физически лица. Съгласно наличните свободни позиции, заявените позиции от кандидатите и реда на подаване на заявленията, комисията единодушно реши...

Община Хасково обяви конкурс „Граждански инициативи 2019“

Община Хасково обявява конкурс Граждански инициативи 2019 , съобщи на пресконференция днес кмета Добри Беливанов. Идеята ни е гражданите да бъдат по-отговорни към средата в която живеят. Всеки иска градинката до неговия дом да изглежда добре, да има детска площадка или беседка. Но когато тези хора кандидатстват за финансиране на проекта лично ще се чувстват лично отговорни да пазят и доразвиват тази градска среда. , каза Добри Беливанов...