Комисия разпредели местата на Великденския базар

Комисия разпредели местата на Великденския базар Комисия назначена от кмета на Община Хасково Добри Беливанов разпредели местата на търговците на Великденски базар в централната част на Хасково .Той ще се проведе във времето от 15 до 30 април. За участие в базара можеха да кандидатстват граждани и физически лица. Съгласно наличните свободни позиции, заявените позиции от кандидатите и реда на подаване на заявленията, комисията единодушно реши...

Община Хасково обяви конкурс „Граждански инициативи 2019“

Община Хасково обявява конкурс Граждански инициативи 2019 , съобщи на пресконференция днес кмета Добри Беливанов. Идеята ни е гражданите да бъдат по-отговорни към средата в която живеят. Всеки иска градинката до неговия дом да изглежда добре, да има детска площадка или беседка. Но когато тези хора кандидатстват за финансиране на проекта лично ще се чувстват лично отговорни да пазят и доразвиват тази градска среда. , каза Добри Беливанов...

Първа копка на нов Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства бе направена в Хасково

Първа копка на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства бе направена днес. Символичният старт на строителните дейности дадоха кметът на община Хасково Добри Беливанов, инж. Ботко Михайлов, управител на фирмата изпълнител Консорциум Михайлови инженеринг ДЗЗД Пловдив, Пенчо Симеонов, технически ръководител на обекта, инж. Ивайло Панчовски, ръководител на проекта и инж. Илия Илиев, технически и инвестиционен контрол. За благополучие на начинанието отец...

Списък на изтеглените свободни позиции за поставяне на стативи/маси за мартенски базар 2019

СПИСЪК НА ИЗТЕГЛЕНИ СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВИ/МАСИ ЗА ТРАДИЦИОНЕН МАРТЕНСКИ БАЗАР 2019г., ЖРЕБИЙ ПРОВЕДЕН НА 09.02.2019г. ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ /ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ/ РЕГ. ИНДЕКС ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №5 ПЕТЯ КОЛЕВА ВЪЛКОВА 94П-1946-1/25.01.2019г. ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №15 КЕВОРК МАРГОС ХАЧЕРЯН 94К-32-1/23.01.2019г. ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ...

Протокол за разпределение на местата на Мартенски базар 2019

ПРОТОКОЛ Днес на 04.02.2019г. в зала Хасково в 10 часа се извърши разпределяне чрез жребий на дървени къщички и позиции за поставяне на стативи/маси за традиционен мартенски базар 2019г. от представители на Община Хасково и присъстващите заявители. Присъстваха служители на Община Хасково както следва : Яница Динкова-секретар на Община Хасково; Диана Иванова-гл.експерт ПР Янко Петев Директор в Дирекция ИСДУОС при Община Хасково; Тоня...

Жребий ще разпредели местата на търговците на базара за мартеници

Жребий ще разпредели местата на търговците на базара за мартеници в Хасково. На тегленето на жребия могат да присъстват всички желаещи заявители за участие на базара. Той е насрочен за 4 февруари 2019 г.от 10 часа в зала Хасково.Резултатите ще бъдат обявени на сайта на общината на 5 февруари. Разрешенията за поставяне на определените със жребий места на базара ще бъдат издадени от...

Кметът Добри Беливанов откри Център за видеонаблюдение в Хасково

Кметът Добри Беливанов откри Център за видеонаблюдение в Хасково. В Центъра се получава изображение от 84 камери. 11 от тях са трафик камери и генерират база данни с регистрационните номера на преминаващите автомобили. Записите се пазят в законоустановения срок от 31 дни. Във видеоцентъра има три работни места. На едно от тях е нает човек с увреждания. На откриването присъства собственикът на фирмата отдала под наем...

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК ЗА 2019 ГОД. НА ЛИЦАТА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ НАСТАНЕНИ ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

УТВЪРЖДАВАМ: КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДОБРИ БЕЛИВАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК ЗА 2019 ГОД. НА ЛИЦАТА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ НАСТАНЕНИ ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА № по ред № по списък Вх. № Име, презиме, фамилия 1 1146 94 М-1071-1/2018 г. МИХАЕЛА ДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА 2 1177 94 С-4642-1/2018 г. СОНЯ АНТОНОВА КОВАЧЕВА 3 1202 94 Г-2933-2/2018 г. ГЮЛЮМСЕР МЕХМЕД ИВАНОВА 4 1520 94 Ж-724-1/2018 г. ЖИВКА...

Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Хасково за 2019 г.

П О К А Н А На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хасково, Кметът на Община Хасково кани жителите на Община Хасково, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово...