Протокол от проведен търг за Обект 1803,1804 от горските територии собственост на Община Хасково

Протокол от проведен търг за Обект 1803,1804 от горските територии собственост на Община Хасково и Заповед 611/14.05.2018г.за класиране за Обект 1803и Заповед 612/14.05.2018 за класиране за Обект 1804....

Конкурс за вълзагане на управление на " Диагностично конкултативен център I -Хасково" ЕООД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №34 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 27.04.2018 ГОД. РЕШЕНИЕ №671 На основание чл.21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, чл. 23, чл. 63 ал. 3 и ал.5 от ЗЛЗ, чл. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по...

Конкурс за вълзагане на управление на " Специализирана болница за активно лечени епо онкология-Хасково" ЕООД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №34 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 27.04.2018 ГОД. РЕШЕНИЕ №670 На основание чл.21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, чл. 23, чл. 63 ал. 3 и ал.5 от ЗЛЗ, чл. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по...

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: „ОРГАНИЗАТОР, РЕКЛАМА И ДИЗАЙН“ В ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: ОРГАНИЗАТОР, РЕКЛАМА И ДИЗАЙН В ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР...

15 идейни проекта кандидатстват за парк до ДНА

15 идейни проекта кандидатстват за парк до ДНА 15 идейни проекта са подадени за изграждане на парк до ДНА. Днес комисия с председател доцент д-р Елена Драгозова започна оценка на подадените проекти в закрито заседание. Доцент д-р Драгозова е преподавател в Лесотехническия университет, специалист ландшафтна архитектура. В комисията са още архитект Иван Бакалов, Стефан Стайков урбанист, главен експерт в МРРБ, Благой Петков, урбанист, главен експерт в...

Община Хасково обявява свободни работни места за сезонни работници в почивна база "Смокините"

Община Хасково обявява свободни работни места за сезонни работници в почивна база Смокините Търсят се камериерки и работници кухня, осигурени са нощувки и храна. За повече информация на телефони: 038 66 41 15 и 0888 82 04 53...

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: „Директор на Дирекция “Администрация и правно-нормативно обслужване” в Община Хасково.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: Директор на Дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване в Община Хасково....

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: „Директор на Дирекция “Икономика и стопански дейности , управление на общинската собственост” в Община Хасково.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: Директор на Дирекция Икономика и стопански дейности , управление на общинската собственост в Община Хасково....

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: Началник на отдел „Архитектура, градоустройство и кадастър“, в Дирекция “АГСИ” при Община Хасково.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: Началник на отдел Архитектура, градоустройство и кадастър, в Дирекция АГСИ при Община Хасково....