ЗА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ХОТЕЛИЕРСКА ДЕЙНОСТ - ЕСТИ (ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ)

Всяко лице, извършващо хотелиерство е длъжно да направи свой профил и да води регистър за настанените туристи в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на туризма. Към настоящия момент системата функционира и лицата, извършващи дейност в местата за настаняване имат възможност за регистрация втестова среда на ЕСТИ-https://estitest.tourism.government.bg. Подадените данни за реализираните нощувки към тестовата версия не се различава...

Публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2018 г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.54, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хасково, Председателят на Общински съвет - Хасково кани местната общност да се включи в публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община...

3670,84 лв събра благотворителната инициатива „ Купи тениска подари мечта“

3670,84 лв. събра благотворителната инициатива Купи тениска подари мечта , която се проведе по време на Рок Фест Хасково 2019 . Кутиитебяха отворени днес пред журналисти от музикантите от Хангар 42 , директора на дирекция Образование, култура, младежки дейности и спорт в община Хасково Светла Табакова, директора на Младежки център Катя Демирева, директора на ТИЦ Митра Тодорова и ръководителя на гайдарския състав към Младежки център Филип Филипов...

„Стара хартия за нова книга“ се завръща и този септември в Хасково

Стара хартия за нова книга се завръща и този септември в Хасково Инициативата ще се проведе на 8 септември на пл. Свобода За четвърта поредна година в Хасково ще се проведе националната инициатива Стара хартия за нова книга. Навръх празника на града на Богородица 8 септември на пл. Свобода между 10,00 и 13,00 ч. всяко дете, което доведе възрастен придружител с поне 5 кг...

Списък на наградените в 19 Национален конкурс на старата градска песен и шлагер " С песните на Ари"

НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ Деветнадесети Национален конкурс на старата градска песен и шлагер С песните на Ари Хасково 2019 г. I ва награда за група Мъжка вокална група Сопот, НЧ Иван Вазов 1871, гр. Сопот II ра награда за група Вокална група Спомени, НЧ Надежда 1900, с. Чавдар, Софийска община III та награда за група Вокална група Незабравими мелодии, НЧ Напредък 1863, гр. Елена I ва награда...

Покана за публично обсъждане

П О К А Н А На основаниечл. 4, т. 7 и чл. 15 от Закона за общинския дългиНаредбата за цялостната организация за поемането, обслужването, и управлението на общинския дълг на община Хасково,кметът на община Хасково кани жителите на община Хасково, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, на граждански сдружения, неправителствени организации и други заинтересовани лица, да се...

Възнагражданията на СИК в Хасково ще се изплащат от 3 юни, понеделник

Възнагражденията на СИК от община Хасково ще се изплащат от 3 юни, понеделник до 7 юни,петък от 9,00 ч до 17,00 часа в помещението на сектор КОРЗ в сградата на общинска администрация./ На улица Сан Стефано от страната на НТС/...

Покана публично обсъждане

П О К А Н А На основание чл.4, т.7 и чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за цялостната организация за поемането, обслужването, и управлението на общинския дълг на община Хасково, кметът на община Хасково кани жителите на община Хасково, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, на граждански сдружения, неправителствени организации и други заинтересовани...

ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК

Общинска администрация Хасково ще предаде на СИК изборните материали и книжаза провеждането на избори за членове на Европейски парламент от Република България в събота25 май, както следва: - от 11:00 часа - комисиите от селата - от 12:00 часа градските СИК. Създадена е организация за извозване на членовете на СИК до избирателните секции....