Община Хасково подпомага местните културни деятели и творци с 200 хиляди лева

Резултатите от класирането на кандидатите по Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в#община#Хасковобяха съобщени днес от председателя на Комисията Деян Янев. 200 хиляди лева от бюджета на община Хасково са определени за субсидиране на местната култура. Тази финансова подкрепа за местните творци се дава за трета година, а сумата, никак не е малка. Подпомагането облекчава работата им и дава възможност да реализират свои#творчески#инициативи, които иначе...

10 училища от Хасково с финансиране по общинската програма „Дигитални класни стаи“

За първа година#община#Хасковофинансира училища от бюджета си по програма Дигитални класни стаи. До 19.07.2020г. директорите на всички училища имаха възможност да кандидатстват за финансиране по една от дейностите, свързани с дигитализиране на класните стаи в училищата на територията на община Хасково през 2020 година. Трите дейности, по които се отпуска финансиране са: ✅Дейност 1 -Средства за визуализация и устройства за безжична връзка с тях...

Три училища в Хасково с обновени спортни площадки и дворове преди началото на учебната година

Три от училищата в#Хасковоса с обновени спортни площадки и дворове преди старта на новата учебна година. Те са реализирани по проект Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обекти на образователната инфраструктура по обособени позиции. Езикова гимназия Проф. д-р Асен Златаров и ОУ Христо Смирненски са с нови мултифункционални спортни площадки, а СУ Васил Левски е с обновен училищен двор. ✅В ЕГ Проф...

Изграждат се нови спортни игрища и трибуни в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ Хасково

В ход е изпълнението на ремонт на спортните игрища в СУ Паисий Хилендарски. Той се извършва по Проект Красива България, проектно предложение Подобряване на социалната инфраструктура. Споразумението между#община#Хасковои Министерство на труда и социалната политика за финансиране по Проект Красива България е подписано на 14.02.2020г. В СУ Св. Паисий Хилендарски се извършва ремонт на прилежащата инфраструктура на училището, частично премахване, изграждане и ремонтиране на компрометирани...

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2 Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр...

ВАС окончателно потвърди законосъобразността на заповедта на кмета на Община Хасково, с която той прекрати обществената поръчка за ОУП на Хасково

ВАС окончателно потвърди законосъобразността на заповедта на кмета на Община Хасково, с която той прекрати обществената поръчка за ОУП на Хасково В момента се подготвя обществена поръчка за избор на изпълнител за изработване наОбщ устройствен план на Община Хасково,включващ екологична оценка и оценка за съвместимост. Със Заповед №340/06.02.2020 г. Кметът на Община Хасково прекрати предходната обществена поръчка, възлагана по реда на договаряне без...

Община Хасково стартира прием на проектни предложния за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности

Община Хасково стартира прием на проектни предложния за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности. Исканията за финансиране се приемат в ОП Младежки център - Хасково, стая № 206, в срок до 30 септември 2020 г. За контакт: тел.: 038/622686; 888127475; 038/603459. Правилата за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от община Хасково и искането за...

Дигитални класни стаи в училищата в община Хасково през 2020г.

В срок до 19.07.2020г. директорите на всички#училищаимат възможност да кандидатстват за финансиране на дейности, свързани с дигитализиране на класните стаи в училищата на територията на#община#Хасковопрез 2020 година, както следва: Дейности, които се подпомагат финансово: ✅Дейност №1 Средства за визуализация и устройства за безжична връзка с тях - чувствителни на допир екрани (touch screen), мултимедийни проектори с или без интерактивен образ, устройства за безжична връзка...

16 двойки с репродуктивни проблеми ще получат финансиране от община Хасково за процедури „Ин витро и Ин виво“

На поредното си заседание Комисията, определена със заповед на Кмета на община Хасково, за финансиране на процедури Ин витро и Ин виво на лица, двойки и семейства разгледа 16 /шестнадесет/ заявления. Всички те отговарят на изискванията на Правилника за финансиране на процедури Ин витро и Ин виво. Решението на Комисията, с председател общинския съветник д-р Марио Янакиев, е всички 16 кандидати да бъдат подпомогнати финансово, съгласно...

Кметът Станислав Дечев издаде заповед, забраняваща къпането в реките, езерата, язовирите, водоемите, изкуствените водни площи и други водни площи на територията на община Хасково

Кметът на община Хасково Станислав Дечев издаде заповед, с която нарежда: Забранявам използването на откритите канали, изкопите, реките, езерата, язовирите, водоемите, изкуствените водни площи и други водни площи за къпане, плуване, гребане и други видове спорт, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел на територията на община Хасково. Кметовете и кметските наместници по места да създадат организация за минимално обезопасяване на общинските...