Списък на изтеглените свободни позиции за поставяне на стативи/маси за мартенски базар 2019

СПИСЪК НА ИЗТЕГЛЕНИ СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВИ/МАСИ ЗА ТРАДИЦИОНЕН МАРТЕНСКИ БАЗАР 2019г., ЖРЕБИЙ ПРОВЕДЕН НА 09.02.2019г. ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ /ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ/ РЕГ. ИНДЕКС ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №5 ПЕТЯ КОЛЕВА ВЪЛКОВА 94П-1946-1/25.01.2019г. ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №15 КЕВОРК МАРГОС ХАЧЕРЯН 94К-32-1/23.01.2019г. ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ...

Протокол за разпределение на местата на Мартенски базар 2019

ПРОТОКОЛ Днес на 04.02.2019г. в зала Хасково в 10 часа се извърши разпределяне чрез жребий на дървени къщички и позиции за поставяне на стативи/маси за традиционен мартенски базар 2019г. от представители на Община Хасково и присъстващите заявители. Присъстваха служители на Община Хасково както следва : Яница Динкова-секретар на Община Хасково; Диана Иванова-гл.експерт ПР Янко Петев Директор в Дирекция ИСДУОС при Община Хасково; Тоня...

Жребий ще разпредели местата на търговците на базара за мартеници

Жребий ще разпредели местата на търговците на базара за мартеници в Хасково. На тегленето на жребия могат да присъстват всички желаещи заявители за участие на базара. Той е насрочен за 4 февруари 2019 г.от 10 часа в зала Хасково.Резултатите ще бъдат обявени на сайта на общината на 5 февруари. Разрешенията за поставяне на определените със жребий места на базара ще бъдат издадени от...

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК ЗА 2019 ГОД. НА ЛИЦАТА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ НАСТАНЕНИ ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

УТВЪРЖДАВАМ: КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДОБРИ БЕЛИВАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК ЗА 2019 ГОД. НА ЛИЦАТА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ НАСТАНЕНИ ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА № по ред № по списък Вх. № Име, презиме, фамилия 1 1146 94 М-1071-1/2018 г. МИХАЕЛА ДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА 2 1177 94 С-4642-1/2018 г. СОНЯ АНТОНОВА КОВАЧЕВА 3 1202 94 Г-2933-2/2018 г. ГЮЛЮМСЕР МЕХМЕД ИВАНОВА 4 1520 94 Ж-724-1/2018 г. ЖИВКА...

Кметът Добри Беливанов откри Център за видеонаблюдение в Хасково

Кметът Добри Беливанов откри Център за видеонаблюдение в Хасково. В Центъра се получава изображение от 84 камери. 11 от тях са трафик камери и генерират база данни с регистрационните номера на преминаващите автомобили. Записите се пазят в законоустановения срок от 31 дни. Във видеоцентъра има три работни места. На едно от тях е нает човек с увреждания. На откриването присъства собственикът на фирмата отдала под наем...

Конкурс за държавен служител за длъжността: Главен експерт „Счетоводител“, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности и бюджет"

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Главен експерт Счетоводител, Дирекция Финансово-счетоводни дейности и бюджет в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър 2. Професионална област, по която...

Конкурс за държавен служител за длъжността: Главен експерт „Бюджет“, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности и бюджет"

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Главен експерт Бюджет, Дирекция Финансово-счетоводни дейности и бюджет в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър 2. Професионална област, по която...

Конкурс за държавен служител за длъжността: Главен експерт „Отопление и вентилация“ в Дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции"

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Главен експерт Отопление и вентилация в Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър 2...

Списък на класираните кандидати на конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на ДГ № 20 „Весели очички“, гр.Хаско

СПИСЪК НА KЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ НА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР Въз основа на протокол № 3 от 04.01.2019 година на комисия, назначена със Заповед №1880/19.12.2018 г. на Кмета на Община Хасково: I . ЗА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА Детска градина № 20 Весели очички , град Хасково 1. Класира следните кандидати: № ред Име, презиме, фамилия 1. Ели Димова Костова - общ брой точки...

Списък на допуснатите кандидати до провеждане на интервю за заемане на длъжността „Директор“ на ДГ № 20 „Весели очички“, гр.Хасково

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДГ № 20 ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ, ГР.ХАСКОВО 1. След оценка на проведен тест на 04.01.2019 г., допуснатите кандидати до събеседване са: Агавни Миграновна Тахмезян Дафинка Къдринова Гаджева Ели Димова Костова Недопуснати кандидати НЯМА. 2. Допуснатите кандидати следва да се явят на04.01.2019 г. в 13.00 часа, зала 3...