Празник "Пъстри, но единни"

На 12.12.2018 г. вОП Младежки центърсе проведе празник Пъстри, но единнипо проект BG05M2OP001-3.002-0246 Пъстро етно, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. Участниците в клубовете Заедно на масата и Различията в бита ни обогатяват и сплотяват представиха на широката публика традиционни и празнични ястия и рецепти и декоративни елементи в приложните изкуства на различните етноси. Във фоайето на сградата...

Викторина "Моята родина - мултикултурен дом"

На 30.10.2018 г. от 12:30 в концертната зала на ОП Младежки център се проведе викторина Моята родина мултикултурен дом по проект BG05M2OP001-3.002-0246 Пъстро етно, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.В състезанието участваха възпитаници от ОУ Св. Св. Кирил и Методий в село Малево, ОУ Христо Ботев с.Войводово, ОУ Христо Ботев с.Долно Големанци, ОУ Христо Ботев...

Викторина "Моята родина - мултикултурен дом"

На 30.10.2018 г. от 12:30 в концертната зала на ОП Младежки център ще се проведе викторина Моята родина мултикултурен дом по проект BG05M2OP001-3.002-0246 Пъстро етно, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. Събитието ще обхване деца, участници от клубовете по родинознание от училищата партньори по проекта и ще има състезателен характер. Предвидени са атрактивни награди за всички участници. Викторината...

Празник "Пъстри, но единни"

На 29.05.2018 г. се проведе празник Пъстри, но единнипо проект BG05M2OP001-3.002-0246 Пъстро етно, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. Участниците в клубовете Заедно на масата и Различията в бита ни обогатяват и сплотяват представиха на широката публика традиционни и празнични ястия и рецепти и декоративни елементи в приложните изкуства на различните етноси. Представителите на клуб Разказите на дайрето...

Празник "Пъстри, но единни"

На 29.05.2018 г. от 12:00 на сцената на пл. Свобода ще бъде организиран празник под наслов Пъстри, но единни по проект BG05M2OP001-3.002-0246 Пъстро етно, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. Разнообразната програма включва изпълнения на всички клубове от проекта, представящи културното многообразие на различните етноси в Община Хасково. Всички гости ще имат възможност да се докоснат до културата...

Пресконференция по проект „Пъстро Етно“

Днес, 16.03.2017 г., в Община Хасковосе проведе встъпителна пресконференция и работна срещапо проект Пъстро етнофинансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0246 по процедура Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014 2020г. С презентацията, изготвена за събитията, може да се запознаете от прикачения документ. ...

Пресконференция по проект „Пъстро Етно“

Община Хасково Ви кани на: ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект Пъстро Етно финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0246 по процедура Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014 2020 г. Очакваме Ви в конферентната зала на 2 етаж, гр. Хасково, площад Общински № 1 на 16 Март, 2017...

Община Хасково спечели проект по процедура "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" към МОН

До краят на месец Ноември, 2016 г. Община Хасково ще подпише договор за безвъзмездна помощ по проектът Цветно етно, който се от Министерството на образованиетопо процедура Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. Проектът ще сеосъществи от Община Хасково в партньорство с 10 етнически смесени училища от региона и 6...

Върни се в началото на страницата