Напълно ремонтирани детски градини и две училища посрещат деца в Хасково през септември

...

Община Хасково подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020

На 06.01.2016 година между Община Хасково и Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 се подписа Административендоговор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година по проект Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция /ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в град...

Върни се в началото на страницата