Стани приемен родител – направи щастливо едно дете!

Стани приемен родител направи щастливо едно дете! Община Хасково в качеството си на община доставчик на социална услуга Приемна грижа и партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект Приеми ме 2015, стартира кампания за набиране на нови кандидат приемни родители за отглеждане на деца в риск на граждански договор, съобразно нуждите на община Хасково по проект Приеми ме 2015 в следните...

Класиране на кандидати за заемане на длъжността „социален работник“ в Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ)

Класиране на кандидати за заемане на длъжността социален работник в Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ) ИРМ Димитровградпо Проект Приеми ме 2015 - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд...

Допуснати кандидати при провеждане на процедура за набиране и подбор на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ)

СПИСЪКна допуснатите кандидатипри провеждане на процедура за набиране и подбор на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ)подкрепящ утвърдените приемни семейства на територията на Област Хасково - в прикачения файл. Интервю и практически изпит ще се проведе на 20.10.2017 от 10:00 ч. в стая 315 в Община Хасково. ...

Конкурс за социален работник по проект "Приеми ме 2015" (ОЕПГ с ИРМ Димитровград)

Конкурс за социален работник по проект Приеми ме 2015 (ОЕПГ с ИРМ Димитровград) Oбщина Хасково в качеството си на община доставчик на социална услуга Приемна грижа и партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект Приеми ме 2015 - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура за директно предоставяне...

Недопуснати кандидати за ОЕПГ с ИРМ Димитровград по проект "Приеми ме 2015"

Списък на недопуснатите кандидати при провеждане на процедура за набиране и подбор на Областен екип по приемна грижа с ИРМ Димитровград, подкрепящи утвърдените приемни семейства на територията на община Хасково - в прикачения файл....

Конкурс за социален работник по проект "Приеми ме 2015" (ОЕПГ Димитровград)

Oбщина Хасково в качеството си на община доставчик на социална услуга Приемна грижа и партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект Приеми ме 2015 - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 Приеми ме 2015, и на основание чл...

Национална среща по проекта „Приеми ме 2015“ потвърди качеството на приемната грижа като основен приоритет

Втората национална информационна среща отчете развитието на проекта Приеми ме 2015 до момента и набеляза предстоящите задачи. Проектът се изпълнява от прекия бенефициент Агенция за социално подпомагане (АСП), вече в партньорство със 149 общини. Проектът стартира на 01.12.2015 г., а социалната услуга приемна грижа - от 01.01.2016 г., в партньорство с 82 общини от 28-те области на страната, а след 01.11...

Конкурс за социален работник по проект "Приеми ме 2015" (за ОЕПГ Димитровград)

Oбщина Хасково в качеството си на община доставчик на социална услуга Приемна грижа и партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект Приеми ме 2015 - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 Приеми ме 2015, и на основание чл...

Недопуснати кандидати за ОЕПГ по проект "Приеми ме 2015" (Димитровград)

СПИСЪК на недопуснатите кандидати при провеждане на процедура за набиране и подбор на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ) с ИРМ - Димитровград, подкрепящи утвърдените приемни семейства на територията на Община Хасково....