Отчет1

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд      Завършена дейност по извършване на Функционалния анализ  на Общинска администрация Хасково   Приключи изпълнението на дейност :Извършване на функционален анализ на Общинска администрация Хасково по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково” по Оперетивна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския...

Заключителна пресконференция3

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     Заключителна пресконференция по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково“ На 31.01.2014г. се проведе заключителната пресконференция по проект “Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”. На заключителната пресконференция присъстваха екипът за управление на проекта, Зам. Кметът на Община...

Заключителна пресконференция7

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     Заключителна пресконференция по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково“ На 31.01.2014г. се проведе заключителната пресконференция по проект “Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”. На заключителната пресконференция присъстваха екипът за управление на проекта, Зам. Кметът на Община...

Заключителна пресконференция

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     Заключителна пресконференция по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково“ На 31.01.2014г. се проведе заключителната пресконференция по проект “Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”. На заключителната пресконференция присъстваха екипът за управление на проекта, Зам. Кметът на Община...

Заключителна пресконференция2

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     Заключителна пресконференция по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково“ На 31.01.2014г. се проведе заключителната пресконференция по проект “Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”. На заключителната пресконференция присъстваха екипът за управление на проекта, Зам. Кметът на Община...

Заключителна пресконференция1

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     Заключителна пресконференция по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково“ На 31.01.2014г. се проведе заключителната пресконференция по проект “Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”. На заключителната пресконференция присъстваха екипът за управление на проекта, Зам. Кметът на Община...

Отчет7

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд      Завършена дейност по извършване на Функционалния анализ  на Общинска администрация Хасково   Приключи изпълнението на дейност :Извършване на функционален анализ на Общинска администрация Хасково по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково” по Оперетивна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския...

Мониторинг3

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     Дейност по осъществяване на мониторинг и преглед на изпълнението на препоръките, посочени във функционалния анализ   На 3 януари 2014 г. стартира последният етап от проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския...

Мониторинг1

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     Дейност по осъществяване на мониторинг и преглед на изпълнението на препоръките, посочени във функционалния анализ   На 3 януари 2014 г. стартира последният етап от проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския...

Отчет 3

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд      Завършена дейност по извършване на Функционалния анализ  на Общинска администрация Хасково   Приключи изпълнението на дейност :Извършване на функционален анализ на Общинска администрация Хасково по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково” по Оперетивна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския...

Върни се в началото на страницата