Резултати от втора Техническа среща на партньорите

В изпълнение на проект №2509 “Подобряване на човешкия капитал - уменията и компетенциите на културни медиатори, възрастни педагози и спортни професионалисти, в трансграничния район, чрез разработване на система за учение през целия живот в музея” по Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2007-2013 Община Хасково – Регионален исторически музей – Хасково в качеството си на Партньор 2 беше домакин на ІІ Техническа среща на партньорите на...

Резултати от втора Техническа среща на партньорите (2)

В изпълнение на проект №2509 “Подобряване на човешкия капитал - уменията и компетенциите на културни медиатори, възрастни педагози и спортни професионалисти, в трансграничния район, чрез разработване на система за учение през целия живот в музея” по Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2007-2013 Община Хасково – Регионален исторически музей – Хасково в качеството си на Партньор 2 беше домакин на ІІ Техническа среща на партньорите на...

Шеста техническа среща и международен симпозиум

ПроектПодобряване на главните човешки умения и способности на културните медиатори, възрастни педагози и спортни професионалисти в граничните райони чрез развитието на Система за учене през целия живот в музея – Lifelong Museum Learning systemПроект № 2509 На 31.01.2014 г. в Олимпийския музей – Солун се проведе шестата техническа среща и международен симпозиум по проект №2509 “Подобряване на човешкия капитал – уменията и компетенциите...

Трета работна среща по проекта

ПроектПодобряване на главните човешки умения и способности на културните медиатори, възрастни педагози и спортни професионалисти в граничните райони чрез развитието на Система за учене през целия живот в музея – Lifelong Museum Learning systemПроект № 2509 На 6 декември 2012 г. в Олимпийския музей – Солун, Република Гърция се проведе трета работна среща на партньорите по проект “Подобряване на главните човешки умения и способности на...

Пета работна среща

Проект Подобряване на главните човешки умения и способности на културните медиатори, възрастни педагози и спортни професионалисти в граничните райони чрез развитието на  Система за учене през целия живот  в музея – Lifelong Museum Learning system Проект № 2509. На ноември 2013 г. в Олимпийски музей – Солун се проведе пета работна среща на партньорите по проект “Подобряване на главните човешки умения и способности на културните...

Първа работна среща

Проект Подобряване на главните човешки умения и способности на културните медиатори, възрастни педагози и спортни професионалисти в граничните райони чрез развитието на  Система за учене през целия живот  в музея – Lifelong Museum Learning system Проект № 2509. Проект “Подобряване на главните човешки умения и способности на културните медиатори, възрастни педагози и спортни професионалисти в граничните райони чрез развитието на  Система за учене през целия...

Семинар - обучение

Проект Подобряване на главните човешки умения и способности на културните медиатори, възрастни педагози и спортни професионалисти в граничните райони чрез развитието на  Система за учене през целия живот  в музея – Lifelong Museum Learning system Проект № 2509. Община Хасково и Регионален исторически музей – Хасково, съвместно с Олимийски музей – Солун, Аристотелов университет – Солун и ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград изпълняват проект “Подобряване...

Обучителни семинари

Проект Подобряване на главните човешки умения и способности на културните медиатори, възрастни педагози и спортни професионалисти в граничните райони чрез развитието на  Система за учене през целия живот  в музея – Lifelong Museum Learning system Проект № 2509. От 26 до 29 ноември 2013 г. Община Хасково и Регионален исторически музей – Хасково организираха пилотно изпълнение – обучителни семинари по проект “Подобряване на основните човешки...

Върни се в началото на страницата