Спокойно и уютно ежедневие в Дома за възрастни хора със сетивна нарушения гр. Хасково

Община Хасково изпълни договор за безвъзмездна финансова помощ № РД04-158/01.08.2016 г. Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения Кенана, финансиран със средства от Фонд Социална закрила /ФСЗ/ към Министерство на труда и социалната политика. Основната цел на проекта беше повишаването качеството на предлаганите услуги от Дом за възрастни хора със сетивна нарушения и подобряване условията за живот на 30...

Информация за проекта

На 01.08.2016г. Община Хасково подписа договорза безвъзмездна финансова помощ № РД04-158/01.08.2016г.Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения Кенана, финансиран със средства от Фонд Социална закрила /ФСЗ/. Основната цел на проектното предложение е да бъде повишено качеството на предлаганите услуги от Дом за възрастни хора със сетивна нарушения и подобряване условията за живот на 30 лица, обитаващи...

Върни се в началото на страницата