ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ВЗЕ УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕТИ В ГР. ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 21. 03. 2018 г. (сряда), от 10:00 часа, в Регионална библиотека Христо Смирненски гр. Хасково, Експрертите от Областен информационен център гр. Хасково проведоха обучение на тема Възможности за кандидатстване по програми и проекти. Основни насоки. Обучението бе насочено към служителите на библиотеките от област Хасково, като потенциални кандидати и бенефициенти, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО УЧАСТВА В ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА - ОБУЧЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ В С. ЕЛЕНА, ОБЩ. ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 22. 03. 2018 г. (четвъртък), от 13:00 часа, в сградата на Кметството на с. Елена, общ. Хасково, експертите от Областен информационен център гр. Хасково ще участват в изнесена приемна и ще проведат обучение на тема Възможности и специфични особености за кандидатстване по мерките на ПРСР чрез електронната информационна система ИСУН 2020. Обучението е насочено към земеделски производители от с. Елена като...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО УЧАСТВА В ОБУЧЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ В ГР. ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 21. 03. 2018 г. (сряда), от 10:00 часа, в Регионална библиотека Христо Смирненски гр. Хасково, Експрертите от Областен информационен център гр. Хасково ще проведат обучение на тема Възможности за кандидатстване по програми и проекти. Основни насоки. Обучението е насочено към служителите на библиотеките от област Хасково, като потенциални кандидати и бенефициенти, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните...

ОИЦ – Хасково проведе работна среща с представители на медиите

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 14 декември 2017 г. (четвъртък), ОИЦ-Хасково проведе работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, на която представи отчет за дейността на си и предстоящите процедури по Оперативните програми, съгласно Индикативните годишни работни програми за 2018 г....

Работна среща на ОИЦ – Хасково с представители на медиите

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 14 декември 2017 г. (четвъртък), от 13.00 часа, в офиса на Областен информационен център Хасково, бул. България № 140, ет. 1, Бизнес Център II, ще се проведе работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, на която ще се представи отчет за дейността на ОИЦ Хасково и предстоящите процедури по Оперативните програми, съгласно Индикативните годишни работни програми за...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 11.12.2017 г. (понеделник), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Димитровград публично информационно събитие на тема: Европа за младите хора. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване на младите хора с техните права в ЕС и...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 20.11.2017 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе информационна среща в община Димитровград на тема:Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на общинска администрация, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО. Бе представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстояща за стартиране покана за подаване на проекти по ТГС...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 04.12.2017 г. (понеделник), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Свиленград публично информационно събитие на тема: Европа за младите хора. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване на младите хора с техните права в ЕС и...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА МАДЖАРОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 28.11.2017 г. (вторник), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Маджарово публично информационно събитие на тема: Европа за младите хора. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване на младите хора с техните права в ЕС и...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 27.11.2017 г. (понеделник), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Симеоновград публично информационно събитие на тема: Европа за младите хора. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване на младите хора с техните права в ЕС и...

Върни се в началото на страницата