ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА МАДЖАРОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 18.10.2016 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе в гр. Маджарово публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представителите на местната власт и образователните институции в община Маджарово, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ. На срещата бяха представени процедурата Активно включване и предстоящата процедура...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 13.10.2016 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе в гр. Свиленград публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представителите на местната власт и заинтересовани институции в община Свиленград, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ. На срещата бяха представени процедурата Активно включване и предстоящата процедура...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 11.10.2016 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе в гр. Ивайловград публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представителите на местната власт и заинтересовани институции в община Ивайловград, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ. На срещата бяха представени процедурата Активно включване и предстоящата процедура...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 07.10.2016 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе в гр. Симеоновград публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представителите на местната власт и образователните институции в община Симеоновград, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ. На срещата бяха представени процедурата Активно включване и предстоящата процедура...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 06.10.2016 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе в гр. Любимец публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представителите на местната власт и образователните институции в община Любимец, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ. На срещата бяха представени процедурата Активно включване и предстоящата процедура...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 29.09.2016 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе в с. Минерални бани публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представителите на местната власт и заинтересованите институции в община Минерални бани, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ. На срещата бяха представени процедурата Активно включване и...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 28.09.2016 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе в гр. Тополовград публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представителите на местната власт и образователните институции в община Тополовград, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ. На срещата бяха представени процедурата Активно включване и предстоящата процедура...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

На 10.10.2016 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе в гр. Харманли публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представителите на местната власт и юьсхшеиеядуьхсше институции в община Харманли, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ. На срещата бяха представени процедурата Активно включване и предстоящата процедура Развитие на социалното предприемачество по...

Провеждане на информационни срещи с представители на заинтересовани институции от област Хасково

Провеждане на информационни срещи с представители на заинтересовани институции от област Хасково, на тема: Популяризиране на отворени схеми по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. и предстоящи процедури по оперативните програми, с цел запознаване с възможностите за кандидатстване с проекти през новия програмен период 2014-2020 г. и модула за електронно кандидатстване ИСУН 2020. В изпълнение на дейност 2. Организиране и провеждане на публични информационни събития...

Върни се в началото на страницата