ОИЦ – ХАСКОВО СЪС СРЕЩА В ИВАЙЛОВГРАД

На 15.12.2016 г. от 14:00 часа в залата на НЧ Пробуда 1914 гр. Ивайловград, Областен информационен център гр. Хасково организира в информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата е насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата ще...

ОИЦ – ХАСКОВО СЪС СРЕЩА В ЛЮБИМЕЦ

На 15.12.2016 г. от 10:30 часа в залата на НЧ Братолюбие-1884 гр. Любимец, Областен информационен център гр. Хасково организира в информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата е насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата ще бъдат...

ОИЦ – ХАСКОВО СЪС СРЕЩА В СВИЛЕНГРАД

На 14.12.2016 г. от 10:30 часа в залата на НЧ Просвета-1870, гр. Свиленград, Областен информационен център гр. Хасково организира в информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата е насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата ще бъдат...

ОИЦ – ХАСКОВО СЪС СРЕЩА В СТАМБОЛОВО

На 13.12.2016 г. от 10:30 часа в залата на НЧ Христо Ботев-1926, с. Стамболово, Областен информационен център гр. Хасково организира в информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата е насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата ще...

ОИЦ – ХАСКОВО СЪС СРЕЩА В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

На 12.12.2016 г. от 11:00 часа в залата на НЧ Марица-2008 с. Райново, Община Димитровград, Областен информационен център гр. Хасково организира информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата е насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата ще...

ОИЦ – ХАСКОВО СЪС СРЕЩА В ОБЩИНА ХАСКОВО

На 09.12.2016 г. от 13:00 часа в зала НЧ Заря-1858 гр. Хасково, Областен информационен център гр. Хасково организира информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата е насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата ще бъдат представени процедура...

ОИЦ – ХАСКОВО СЪС СРЕЩА В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

На 09.12.2016 г. от 11:00 часа в залата на НЧ Хр. Ботев 1871 с. Ябълково, Община Димитровград, Областен информационен център гр. Хасково организира информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата е насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На...

ОИЦ – ХАСКОВО СЪС СРЕЩА В ТОПОЛОВГРАД

На 08.12.2016 г. от 10:30 часа в залата на общинска администрация Тополовград, Областен информационен център гр. Хасково организира информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата е насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата ще бъдат представени процедура...

ОИЦ – ХАСКОВО СЪС СРЕЩА В ХАРМАНЛИ

На 05.12.2016 г. от 10:00 часа в залата на НЧ Дружба-1870 гр. Харманли, Областен информационен център гр. Хасково организира информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата е насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата ще бъдат представени...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

На 26.10.2016 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе в с. Стамболово публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представителите на местната власт и образователните институции в община Стамболово, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ. На срещата бяха представени процедурата Активно включване и предстоящата процедура Развитие на социалното предприемачество...

Върни се в началото на страницата