Покана за публично обсъждане на отчет за 2017г.

О Б Я В А На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Хасково кани местната общност да се включи в публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2017 г. Обсъждането ще се проведе на 26 юли 2018 г. /четвъртък/ от 18.00 ч. в зала Хасково....

Върни се в началото на страницата