Национална информационна кампания

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ Имате ли алергия? Да вървим заедно по пътя на превенцията и контрола! Според Световната здравна организация от 20 до 40% от хората страдат от различен вид алергични заболявания. За последните 20-25 години засегнатите от бронхиална астма, алергичен ринит, уртикария, атопичен и контактен дерматит са се увеличили над 3 пъти. През октомври 2013 г Европейският парламент гласува декларация в подкрепа на борбата с алергичните...

Структура на здравното обслужване

Лечебни заведения за болнична помощ - 1 ; Амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ 23; Амбулатории за групова практика за първична медицинска помощ 5; Амбулатории за индивидуална практика за първична доболнична помощ 98; Амбулатории за групова практика за първична доболнична помощ 5; Амбулатории за инди видуална практика за специализирана медицинска помощ 111; Амбулатории за групова практика за специализирана медицинска помощ 3; Амбулатории за индивидуална практика...

Върни се в началото на страницата