СТАТУТ на отличие „За заслуги към образованието и културно дело“

ОБЩИНА ХАСКОВО СТАТУТ на отличие За заслуги към образованието и културно дело Настоящият статут определя целта, условията за номиниране, необходимите документи и процедурата за удостояване с отличие За заслуги към образованието и културно дело в община Хасково. 1. Цел. Отличието За заслуги към образованието и културно дело в община Хасково има за цел да удостои с признание и да поощри учители и изявени дейци на културата...

ПИЦ обяви фотоконкурс "Цветовете на живота"

Превантивноинформационен център по наркотични вещества към ОП Младежки център Хасково Организира ФОТОКОНКУРС ЦВЕТОВЕТЕ НА ЖИВОТА в следните категории: Социален жанр Портретна фотография Репортажна фотография Натюрморт Целта на конкурса е: Да се даде възможност на младежите чрез фотографии да изразят личното си отношение към проблемите, свързани с употреба на наркотиците и да покажат красотата на живота, контрастът между красивото и пагубното. Да представят различни алтернативи и...

Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Хасково

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА ХАСКОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. (1) Настоящата Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Хасково определя обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на общинските детски градини и...

Детски градини

Документи за приемане на дете в детска градина и ясла Молба от родителите на детето Копие от акта за раждане на детето (не се изисква за прием в ясла) Здравно - профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина Имунизационен паспорт...

Разпределение на средствата по ЕРС за дейностите в сфера "Образование" за 2016 г.

ЗАПОВЕД №265/26.02.2016г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА ,чл.100 ал 1 и 2 от Закона за публичните финанси , чл.41а от Закона за народната просвета , ПМС № 380 от 29.12.2015г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България УТВЪРЖДАВАМ: Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите в сфера Образование, правила за промени в разпределението...

Върни се в началото на страницата