Свободни места за прием в детските градини в община Хасково за учебната 2020/2021 г.

Заявления от родителите за кандидатстване за записване на деца в детските градини за учебната 2020/2021 година се приемат по електронен път на електронната поща на всяка детска градина, както и на място в детската градина, в срок до 30.06.2020 год., при спазване на всички противоепидемични мерки за дистанция и дезинфекция. Информация за свободните места в детските градини в община Хасково ще намерите в прикачения...

Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково

НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ХАСКОВО ГЛАВА ПЪРВА Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат редът и условията за записване, преместване и отписване на деца в общинските детски градини на територията на община Хасково, както и в подготвителна група на общинските училища. Чл. 2. (1) Предучилищното образование...

Правила за кандидатстване и разпределяне на средствата за дигитални класни стаи в училищата на територията на община Хасково през 2020 година

Правилата за кандидатстване и разпределяне на средствата за дигитални класни стаи в училищата на територията на община Хасково през 2020 година ще намерите в прикачения файл. Линк към формуляра за кандидатстване: https://forms.gle/dggSL8n1kSTmYaRC8...

Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2020 година

В прикачените файлове ще намерите: -Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2020 година -ИСКАНЕ за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби -Декларация по образец към искане за получаване на стипендия ...

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г. на Министерски съвет

В прикачените файлове ще намерите: -НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби; -ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 от26 март2020 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г. на МС; -Информация за финалите на държавните първенства от държавния спортен календар за 2020 година, валидни при предоставяне на...

СТАТУТ на наградата „Ученик на годината” в Община Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО С Т А Т У Т на наградата Ученик на годината в Община Хасково І. Общи положения. 1. Наградата Ученик на годината в системата на училищното образование в община Хасково се присъжда по случай Деняна българската просвета икултураи наславянската писменост и има за цел да поощри ученици с високи постижения в областта на науката, изкуствата и спорта от училищата на територията на общината, като...

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“и мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема Училищен плоди мляко и млечни продукти по схема Училищно мляко Описание на обявата Във връзка с избор на доставчик по схеми Училищно мляко и Училищен плод за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, учебни години. Максималният брой доставки за всяка една от учебните години по схема Училищно мляко е 60 бр. и по схема Училищен...

СТАТУТ на отличие „За заслуги към образованието и културно дело“

ОБЩИНА ХАСКОВО СТАТУТ на отличие За заслуги към образованието и културно дело Настоящият статут определя целта, условията за номиниране, необходимите документи и процедурата за удостояване с отличие За заслуги към образованието и културно дело в община Хасково. 1. Цел. Отличието За заслуги към образованието и културно дело в община Хасково има за цел да удостои с признание и да поощри учители и изявени дейци на културата...

Върни се в началото на страницата