За втора поредна година община Хасково осигурява безплатно обучение за ученици в Училищна Телерик Академия

За втора поредна година община Хасково осигурява безплатно ИТ обучение за ученици в Училищна Телерик Академия. Със средства в размер на 25 200 лева от общинския бюджет са финансирани четири безплатни школи по програмиране и дигитални технологии в Хасково. Училищна Телерик Академия вече отвори приема за безплатните си ИТ обучения за учениците от общината. Кандидатстването става онлайн до 10 октомври и не изисква предишни познания в...

Прием в детските градини за 2021/2022 година в община Хасково

Заявления от родителите за кандидатстване за записване на деца в детските градини за учебната 2021/2022 година се приемат по електронен път на електронната поща на всяка детска градина, както и на място в детската градина, в срок до 31.05.2021 год., при спазване на всички противоепидемични мерки за дистанция и дезинфекция. Информация за свободните места в детските градини в община Хасково ще намерите в прикачения...

Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково

НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ХАСКОВО ГЛАВА ПЪРВА Общи положения Чл. 1.С тази наредба се уреждат редът и условията за записване, преместване и отписване на деца в общинските детски градини на територията на община Хасково, както и в подготвителна група на общинските училища. Чл. 2.(1) Предучилищното образование...

Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2021 година

В прикачените файлове ще намерите: -Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2021 година -ИСКАНЕ за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби -Декларация по образец към искане за получаване на стипендия ...

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г. на Министерски съвет

В прикачените файлове ще намерите: -НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби; -ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 от09 април2021 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г. на МС; -Информация за финалите на държавните първенства от държавния спортен календар за 2021 година, валидни при предоставяне на...

Стартират номинациите за учител и ученик на годината в Община Хасково

Във връзка с присъждане на #отличията За заслуги към #образованието и #културното #дело в Община Хасково през 2021г. за постижения в системата на образованието и системата на културата през 2020, #Община #Хасково информира, че аргументирани предложения за номинации, придружени с документи /награди, грамоти, отличия, препоръки, анкети, независими оценки и други/ се приемат в деловодството на Община Хасково и на ел. поща: y.ivanova@haskovo.bg или m...

Правила за кандидатстване и разпределяне на средствата за дигитални класни стаи в училищата на територията на община Хасково през 2020 година

Правилата за кандидатстване и разпределяне на средствата за дигитални класни стаи в училищата на територията на община Хасково през 2020 година ще намерите в прикачения файл. Линк към формуляра за кандидатстване: https://forms.gle/dggSL8n1kSTmYaRC8...

СТАТУТ на наградата „Ученик на годината” в Община Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО С Т А Т У Т на наградата Ученик на годината в Община Хасково І. Общи положения. 1. Наградата Ученик на годината в системата на училищното образование в община Хасково се присъжда по случай Деняна българската просвета икултураи наславянската писменост и има за цел да поощри ученици с високи постижения в областта на науката, изкуствата и спорта от училищата на територията на общината, като...

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“и мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема Училищен плоди мляко и млечни продукти по схема Училищно мляко Описание на обявата Във връзка с избор на доставчик по схеми Училищно мляко и Училищен плод за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, учебни години. Максималният брой доставки за всяка една от учебните години по схема Училищно мляко е 60 бр. и по схема Училищен...

Върни се в началото на страницата