Заповед №310 от 09.12.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с прилежаща сграда в имот, публична общинска собственост: 1. Панелна сглобяема конструкция, с площ 125,00 (сто двадесет и пет) кв.м. намираща се в парк Брезите (ПИ 77195.715.33 по КК на гр. Хасково),...

Заповед №311 от 09.12.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: 1. Помещение от сграда кметство с. Гарваново, общ.Хасково, с площ 13,00 кв.м.; мес. наем 20,00 /двадесет/ лв. без ДДС....

Върни се в началото на страницата