Заповед № 1536/ 24.10. 2017 г. (сметосъбиране)

З А П О В Е Д № 1536 гр. Хасково 24.10. 2017 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 62 и 63 ал.2 от ЗМДТ ОПРЕДЕЛЯМ: 1. Следните услуги, които ще се извършват на територията на Община Хасково през 2018 година: Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци; Третиране и обезвреждане на битови отпадъци в Регионален център...

Върни се в началото на страницата