апр 24
2019
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Ръководител на сектор Вътрешен одит“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: Ръководител на сектор Вътрешен одит в Община Хасково. Въз основа на Протокол от 22.04.2019г., на комисия, назначена със Заповед № 515/18.04.2019 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Ръководител на сектор Вътрешен одит в Община Хасково и на основание Чл.21 от Наредба за провеждане на...

апр 03
2019
Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността “Ръководител на сектор вътрешен одит”

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Ръководител на сектор вътрешен одит в Община Хасково. 1.Изисквана минимална степен за завършено образование: магистър 2.Професионално направление, по което е придобито образованието:...

мар 21
2019
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" В ДЦПЛУ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Медицинска сестра в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - гр.Хасково Въз основа на Протокол от 21.03.2019г., на Комисия назначена със Заповед № 321/14.03.2019 г. на Кмета на Община Хасковоза провеждане наподбор за длъжността Медицинска сестра в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания Хасково, се изготви следният списък на допуснати и...

мар 12
2019
ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

О Б Я В А ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ Община Хасково в качеството си на доставчик на социални услуги, съгласно Заповед № РД01-0182/29.01.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, обявява процедура за подбор на медицинска сестра за Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Хасково, ул. Славянска №52 ОПИСАНИЕ...

мар 12
2019
ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ПСИХОЛОГ" В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - ХАСКОВО

ОБЩИНА ХАСКОВО ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА Хасково Тел.038/ 620 392, 0879 140372, ул. Цар Освободител №2, ет.2, e-mail:cop_haskovo@abv.bg ОБЯВА ЗА ПОДБОРНА СПЕЦИАЛИСТ НА ДЛЪЖНОСТ ПСИХОЛОГ 1. Описание на длъжността: 1.1 Работни места 1 бр.; 1.2 Място на работа Център за обществена подкрепа Хасково; 1.3 Характер на работата да извършва психологическо консултиране и диагностика на потребителите на Център за обществена подкрепа...

мар 07
2019
КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „Психолог“ в ДЦДМУ "Марина"

ПРОТОКОЛ ЗА класиране на кандидати в подбор за заемане на длъжността Психолог в Дневен център за деца и младежи с увреждания Марина Хасково От проведена комисия, назначена със Заповед № 7/27.02.2019 г. за подбор на длъжността Психолог в Дневен център за деца и младежи с увреждания Марина Хасково, съгласно Процедура за набиране и подбор на персонал в ДЦДМУ Марина Хасково на основание чл.19...

фев 27
2019
КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „Рехабилитатор“ в ДЦДМУ "Марина"

ПРОТОКОЛ ЗА класиране на кандидати в подбор за заемане на длъжността Рехабилитатор в Дневен център за деца и младежи с увреждания Марина Хасково От проведена комисия, назначена със Заповед № 6/26.02.2019 г. за подбор на длъжността Рехабилитатор в Дневен център за деца и младежи с увреждания Марина Хасково, съгласно Процедура за набиране и подбор на персонал в ДЦДМУ Марина Хасково на основание чл.19...

фев 08
2019
ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ПСИХОЛОГ" В ДЦДМУ "МАРИНА" - ХАСКОВО

Дневен център за деца и младежи с увреждания Марина - ХАСКОВО ОБЯВА Подбор за наемане на специалист сдлъжност ПСИХОЛОГ I. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 1. Работни места - 1 брой; 2.Място на работа - ДЦДМУМАРИНА 3. Характер на работата -Да извършва психологическо консултиране и диагностика на настанените в ДЦДМУМарина потребители .Водене на задължителната документация в дневния център. 4. Брой свободни работни места - 1 брой; Длъжността...

фев 01
2019
Списък с допуснати и недопуснати кандидати, за длъжността: Гл.експерт „Счетоводител“, в Дирекция “ФСДБ” при Община Хасково.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Главен експерт Счетоводител в Дирекция Финансово-счетоводни дейност и бюджет , при Община Хасково Въз основа на Протокол от 25.01.2019г., на комисия назначена със Заповед № 128/24.01.2019 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Главен експерт Счетоводител в Дирекция Финансово-счетоводни дейност и бюджет, при Община Хасково и на...

яну 31
2019
Списък с допуснати и недопуснати кандидати, за длъжността: Гл.експерт „Отопление и вентилация“, в Дирекция “АГСИ” при Община Хасково.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Главен експерт Отопление и вентилация в Дирекция Архитектура,градоустройство,строителство и инвестиции , при Община Хасково Въз основа на Протокол от 28.01.2019г., на комисия назначена със Заповед № 126/24.01.2019 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Главен експерт Отопление и вентилация в Дирекция Архитектура,градоустройство,строителство и...