сеп 30
2019
Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково...

сеп 13
2019
ОБЩИНА ХАСКОВО УДЪЛЖАВА СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО УДЪЛЖАВА СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по проект Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2 Във връзка с изпълнението напроект Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за...

авг 28
2019
ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по проект Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по проект Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2 Във връзка с изпълнението напроект Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...

авг 12
2019
ОБЯВЯВА КОНКУРС за избор на УПРАВИТЕЛ в Областен информационен център (ОИЦ) гр. Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на УПРАВИТЕЛ в Областен информационен център (ОИЦ) гр. Хасково, при следните условия: Минимални изисквания: Образователно-квалификационна степен: висше образование, степен магистър. Управленски опит: минимум 1 година. Професионален опит: минимум 1 година опит в разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на поне един проект с европейско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове; или опит...

авг 09
2019
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА : „ЮРИСКОНСУЛТ“ – СЪГЛАСУВАНЕ, ИЗГОТВЯНЕ НА СПЕЦИФ. И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Юрисконсулт- Съгласуване, изготвяне на специф.и методика за оценка в Община Хасково. Въз основа на Протокол от 06.08.2019г., на комисия назначена със Заповед 1264/06.08.2019г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността:Юрисконсулт- Съгласуване, изготвяне на специф.и методика за оценка, при Община Хасково и на основание Чл.21...

авг 09
2019
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА : „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ“ – ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Старши юрисконсулт- Подготовка на документи за обществени поръчки в Община Хасково. Въз основа на Протокол от 06.08.2019г., на комисия назначена със Заповед 1263/06.08.2019г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Старши юрисконсулт- Подготовка на документи за обществени поръчки, при Община Хасково и на основание Чл.21 от...

авг 02
2019
КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ ЗА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА – Детска градина № 16 „Славейче“

КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР Въз основа на протокол № 3 от 31.07.2019 година на комисия, назначена със Заповед №1180/19.07.2019 г. на Кмета на Община Хасково: I . ЗА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА Детска градина № 16 Славейче , град Хасково На основание утвърдените със заповед №864 от 19.06.2019година, Правила запровеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на...

авг 02
2019
КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ ЗА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА – Детска градина по изкуствата

КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР Въз основа на протокол № 3 от 31.07.2019 година на комисия, назначена със Заповед №1179/19.07.2019 г. на Кмета на Община Хасково: I . ЗА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА Детска градина по изкуствата, град Хасково На основание утвърдените със заповед №864 от 19.06.2019година, Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на...