авг 12
2019
ОБЯВЯВА КОНКУРС за избор на УПРАВИТЕЛ в Областен информационен център (ОИЦ) гр. Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на УПРАВИТЕЛ в Областен информационен център (ОИЦ) гр. Хасково, при следните условия: Минимални изисквания: Образователно-квалификационна степен: висше образование, степен магистър. Управленски опит: минимум 1 година. Професионален опит: минимум 1 година опит в разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на поне един проект с европейско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове; или опит...

авг 09
2019
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА : „ЮРИСКОНСУЛТ“ – СЪГЛАСУВАНЕ, ИЗГОТВЯНЕ НА СПЕЦИФ. И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Юрисконсулт- Съгласуване, изготвяне на специф.и методика за оценка в Община Хасково. Въз основа на Протокол от 06.08.2019г., на комисия назначена със Заповед 1264/06.08.2019г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността:Юрисконсулт- Съгласуване, изготвяне на специф.и методика за оценка, при Община Хасково и на основание Чл.21...

авг 09
2019
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА : „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ“ – ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Старши юрисконсулт- Подготовка на документи за обществени поръчки в Община Хасково. Въз основа на Протокол от 06.08.2019г., на комисия назначена със Заповед 1263/06.08.2019г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Старши юрисконсулт- Подготовка на документи за обществени поръчки, при Община Хасково и на основание Чл.21 от...

авг 02
2019
КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ ЗА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА – Детска градина № 16 „Славейче“

КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР Въз основа на протокол № 3 от 31.07.2019 година на комисия, назначена със Заповед №1180/19.07.2019 г. на Кмета на Община Хасково: I . ЗА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА Детска градина № 16 Славейче , град Хасково На основание утвърдените със заповед №864 от 19.06.2019година, Правила запровеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на...

авг 02
2019
КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ ЗА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА – Детска градина по изкуствата

КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР Въз основа на протокол № 3 от 31.07.2019 година на комисия, назначена със Заповед №1179/19.07.2019 г. на Кмета на Община Хасково: I . ЗА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА Детска градина по изкуствата, град Хасково На основание утвърдените със заповед №864 от 19.06.2019година, Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на...

юли 30
2019
Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „Психолог“ в ДЦДМУ "Марина"

ПРОТОКОЛ за класиране на кандидати в подбор за заемане на длъжността Психолог в Дневен център за деца и младежи с увреждания Марина Хасково От проведена комисия, назначена със Заповед №48/29.07.2019 г. за подбор на длъжността Психолог в Дневен център за деца и младежи с увреждания Марина Хасково, съгласно Процедура за набиране и подбор на персонал в ДЦДМУ Марина Хасково на основание чл.19, т...

юли 29
2019
Допуснати до интервю кандидати за длъжността "Социален работник" по проект „Приеми ме 2015“-1Ю05М9ОР001-2.003-0001-СО1

ПРОТОКОЛ от проведена комисия на 29.07.2019 г. за подбор на социален работник, предоставящ услугата Приемна грижа в Област Хасково с ИРМ Димитровград, съгласно Процедура за набиране и подбор на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ) по Проект Приеми ме 2015-1Ю05М9ОР001-2.003-0001-СО1, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Комисията взе решение да допусне: Дияна...

юли 23
2019
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА ПО ИЗКУСТВАТА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА ПО ИЗКУСТВАТА - ГР. ХАСКОВО Въз основа на Протокол №1 от 23.07.2019г., на комисия назначена със Заповед №1179/19.07.2019г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за длъжността: Директор на Детска градина по изкуствата гр. Хасково се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати: Допуснати: ЯНКА АРСОВА...

юли 23
2019
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДГ №16 „СЛАВЕЙЧЕ“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДГ №16 СЛАВЕЙЧЕ, ГР. ХАСКОВО Въз основа на Протокол №1 от 23.07.2019г., на комисия назначена със Заповед №1180/19.07.2019г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за длъжността: Директор на Детска градина №16 Славейче гр. Хасково се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати: Допуснати: КРАСИМИРА СТОЕВА НЕВЕНА ЧЕЛЕБИЕВА...