дек 19
2019
Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" за длъжностите Рехабилитатор и Чистач/Домашен помощник

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за длъжностите Рехабилитатор и Чистач/Домашен помощник...

дек 17
2019
Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора за длъжности в "Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст" по Проект "Подай ръка на нашите деца"

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора за длъжности в Преходно жилище за деца от 15до 18 годишна възраст поПроект Подай ръка на нашите деца...

дек 17
2019
Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора за длъжности в "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства" по Проект "Подай ръка на нашите деца"

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора за длъжности в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства поПроект Подай ръка на нашите деца...

дек 13
2019
ЦОП гр. Хасково удължава срока за подаване на документи за наемане на специалисти на длъжностите "Социален работник" и "Психолог"

Център за обществена подкрепа гр. Хасковоудължава срока за подаване на документи заподбор за наемане на специалисти на следните длъжности: Социален работник- 1 /една/ позиция; Психолог - 1 /една/ позиция. Краен срок за подаване на документи до 17 часа на 20.12.2019 г. в сградата на ЦОП гр.Хасково....

дек 09
2019
ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2 Рехабилитатор - 1 /една/ позиция; Хигиенист/Домашен помощник - 1 /една/ позиция; --...

дек 03
2019
Крайно класиране в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ за длъжността Медицинска сестра.

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Въз основа на Протокол от 02.12.2019г., на комисия, назначена със Заповед № 2127/26.11.2019г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Медицинска сестра 1 /една/ бройка по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред...

дек 02
2019
ЦОП гр. Хасково обявява подбор за наемане на специалисти на длъжностите "Социален работник" и "Психолог"

Център за обществена подкрепа гр. Хасковообявява подбор за наемане на специалисти на следните длъжности: Социален работник- 1 /една/ позиция; Психолог - 1 /една/ позиция. ...

ное 26
2019
Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...

ное 22
2019
ХАСКОВО УДЪЛЖАВА СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОЕКТ "ПОДАЙ РЪКА НА НАШИТЕ ДЕЦА"

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО УДЪЛЖАВА СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект Подай ръка на нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетни оси Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите ЕТАП 2 предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1...

ное 15
2019
ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по проект Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Във връзка с изпълнението наПроект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.-2020г. по процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2,Община Хасково обявяваследните работни места: Медицинска сестра - 1 /една/ позиция; Хигиенист/Домашен помощник - 1 /една/ позиция;...