яну 17
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция “Архитектура,градоустройство,строителство и инвестиции” в Община Хасково

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция Архитектура,градоустройство,строителство и инвестиции в Община Хасково...

яну 12
Прекратяване на конкурс за длъжността: Директор на дирекция „Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост“ в община Хасково

Прекратяване на конкурс за длъжността: Директор на дирекция Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост в община Хасково...

яну 04
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция “Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост” в Община Хасково

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост в Община Хасково...

яну 04
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция “Администрация и правно-нормативно обслужване” в Община Хасково

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване в Община Хасково...

дек 15
2017
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до тест за длъжността: „Началник отдел “Архитектура, градоустройство и кадастър”

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до тестза длъжността:Началник отдел Архитектура, градоустройство и кадастърДирекция Архитектура, градоустройство,строителство и инвестиции...

дек 15
2017
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция за длъжността: „Директор Дирекция “Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции” в Община Хасково“

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция за длъжността: Директор Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции в Община Хасково...