май 10
2018
Свободно работно място за длъжността „социален работник“ в ДЦСХ - Хасково

Дневен център за стари хора Хасково ОБЯВЯВА подбор за длъжността социален работник на половин работен ден I. Описание на дейността: Работни места: социален работник 1 бр. на щат Място на работа: Социална услуга в общността Дневен център за стари хора Хасково Характер на работата: Дневна грижа за възрастни хора. Осъществява приемането, пребиваването и предоставянето на социални услуги на потребителите на ДЦСХ; Води установената задължителна документация за...

май 10
2018
Свободно работно място за длъжността „медицинска сестра“ в ДЦСХ-Хасково

Дневен център за стари хора Хасково ОБЯВЯВА подбор за длъжността медицинска сестра на половин работен ден I. Описание на дейността: Работни места: медицинска сестра 1 бр. на щат Място на работа: Социална услуга в общността Дневен център за стари хора Хасково Характер на работата: Организира, ръководи, контролира и участва в осъществяване на медицинското обслужване на потребителите на социалната услуга и води установената задължителна документация за този...

май 09
2018
Конкурс за вълзагане на управление на " Диагностично конкултативен център I -Хасково" ЕООД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №34 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 27.04.2018 ГОД. РЕШЕНИЕ №671 На основание чл.21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, чл. 23, чл. 63 ал. 3 и ал.5 от ЗЛЗ, чл. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по...

май 09
2018
Конкурс за вълзагане на управление на " Специализирана болница за активно лечени епо онкология-Хасково" ЕООД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №34 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 27.04.2018 ГОД. РЕШЕНИЕ №670 На основание чл.21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, чл. 23, чл. 63 ал. 3 и ал.5 от ЗЛЗ, чл. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по...

апр 26
2018
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: „ОРГАНИЗАТОР, РЕКЛАМА И ДИЗАЙН“ В ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: ОРГАНИЗАТОР, РЕКЛАМА И ДИЗАЙН В ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР...

апр 04
2018
Община Хасково обявява свободни работни места за сезонни работници в почивна база "Смокините"

Община Хасково обявява свободни работни места за сезонни работници в почивна база Смокините Търсят се камериерки и работници кухня, осигурени са нощувки и храна. За повече информация на телефони: 038 66 41 15 и 0888 82 04 53...

мар 30
2018
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: „Директор на Дирекция “Администрация и правно-нормативно обслужване” в Община Хасково.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: Директор на Дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване в Община Хасково....

мар 30
2018
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: „Директор на Дирекция “Икономика и стопански дейности , управление на общинската собственост” в Община Хасково.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: Директор на Дирекция Икономика и стопански дейности , управление на общинската собственост в Община Хасково....

мар 30
2018
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: Началник на отдел „Архитектура, градоустройство и кадастър“, в Дирекция “АГСИ” при Община Хасково.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: Началник на отдел Архитектура, градоустройство и кадастър, в Дирекция АГСИ при Община Хасково....