мар 19
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция, за длъжността: Началник на отдел „Архитектура, градоустройство и кадастър“, в Дирекция “АГСИ” при Община Хасково.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция, за длъжността: Началник на отдел Архитектура, градоустройство и кадастър, в Дирекция АГСИ при Община Хасково....

мар 19
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция, за длъжността: „Директор на Дирекция “Икономика, стопански дейности и управление на общинската собственост” в Община Хасково.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция, за длъжността: Директор на Дирекция Икономика, стопански дейности и управление на общинската собственост в Община Хасково....

мар 19
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция, за длъжността: „Директор на Дирекция “Администрация и правно-нормативно обслужване” в Община Хасково.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция, за длъжността: Директор на Дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване в Община Хасково....

фев 26
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция “Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост” в Община Хасково

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост в Община Хасково...

фев 26
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция “Администрация и правно-нормативно обслужване” в Община Хасково

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване в Община Хасково...

фев 13
Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител за преминаване на държавна служба в Община Хасково за заемане на длъжността Директор на Дирекция “Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции” в Община Хасково

О Б Я В Я В А М: Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител за преминаване на държавна служба в Община Хасково за заемане на длъжността Директор на Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции в Община Хасково, длъжностно ниво съгласно КДА-6, ръководно ниво 6Б. при следните условия: І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на...

фев 12
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „лекар-педиатър“ по проект „Шанс за нашите деца“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ за заемане на длъжността лекар-педиатър в услугата Ранна интервенция на уврежданията и Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране Списък: в прикачения файл....