фев 08
ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ПСИХОЛОГ" В ДЦДМУ "МАРИНА" - ХАСКОВО

Дневен център за деца и младежи с увреждания Марина - ХАСКОВО ОБЯВА Подбор за наемане на специалист сдлъжност ПСИХОЛОГ I. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 1. Работни места - 1 брой; 2.Място на работа - ДЦДМУМАРИНА 3. Характер на работата -Да извършва психологическо консултиране и диагностика на настанените в ДЦДМУМарина потребители .Водене на задължителната документация в дневния център. 4. Брой свободни работни места - 1 брой; Длъжността...

фев 01
Списък с допуснати и недопуснати кандидати, за длъжността: Гл.експерт „Счетоводител“, в Дирекция “ФСДБ” при Община Хасково.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Главен експерт Счетоводител в Дирекция Финансово-счетоводни дейност и бюджет , при Община Хасково Въз основа на Протокол от 25.01.2019г., на комисия назначена със Заповед № 128/24.01.2019 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Главен експерт Счетоводител в Дирекция Финансово-счетоводни дейност и бюджет, при Община Хасково и на...

яну 31
Списък с допуснати и недопуснати кандидати, за длъжността: Гл.експерт „Отопление и вентилация“, в Дирекция “АГСИ” при Община Хасково.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Главен експерт Отопление и вентилация в Дирекция Архитектура,градоустройство,строителство и инвестиции , при Община Хасково Въз основа на Протокол от 28.01.2019г., на комисия назначена със Заповед № 126/24.01.2019 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Главен експерт Отопление и вентилация в Дирекция Архитектура,градоустройство,строителство и...

яну 31
Списък с допуснати и недопуснати кандидати, за длъжността: Гл.експерт „Бюджет“, в Дирекция “ФСДБ” при Община Хасково.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Главен експерт Бюджет в Дирекция Финансово-счетоводни дейност и бюджет , при Община Хасково Въз основа на Протокол от 25.01.2019г., на комисия назначена със Заповед № 127/24.01.2019 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Главен експерт Бюджет в Дирекция Финансово-счетоводни дейност и бюджет , при Община Хасково и на...

яну 25
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: Началник на отдел „Здравеопазване и социални дейности“, в Дирекция “ХДОН” при Община Хасково.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Началник отдел Здравеопазване и социални дейности в Дирекция Хуманитарни дейности и обслужване на населението , Община Хасково Въз основа на Протокол от 23.01.2019г., на комисия назначена със Заповед № 117/22.01.2019 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Началник отдел Здравеопазване и социални дейности в Дирекция Хуманитарни дейности...

яну 25
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: Началник на отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт“, в Дирекция “ХДОН” при Община Хасково.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Началник отдел Образование, култура, младежки дейности, спорт в Дирекция Хуманитарни дейности и обслужване на населението , Община Хасково Въз основа на Протокол от 23.01.2019г., на комисия назначена със Заповед № 116/22.01.2019 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Началник отдел Образование, култура, младежки дейности, спорт в Дирекция...

яну 10
Конкурс за държавен служител за длъжността: Главен експерт „Счетоводител“, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности и бюджет"

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Главен експерт Счетоводител, Дирекция Финансово-счетоводни дейности и бюджет в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър 2. Професионална област, по която...

яну 10
Конкурс за държавен служител за длъжността: Главен експерт „Бюджет“, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности и бюджет"

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Главен експерт Бюджет, Дирекция Финансово-счетоводни дейности и бюджет в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър 2. Професионална област, по която...

яну 10
Конкурс за държавен служител за длъжността: Главен експерт „Отопление и вентилация“ в Дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции"

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Главен експерт Отопление и вентилация в Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър 2...