авг 16
2017
ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Финансово счетоводни дейности и бюджет" в Община Хасково

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс, обявен със Заповед № 1015 / 25.07.2017 г. на Кмета на Община Хасково, за длъжността: Директор на Дирекция Финансово счетоводни дейности и бюджет в Община Хасково - В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ....

авг 16
2017
ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост„ в Община Хасково

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс, обявен със Заповед № 1017 / 25.07.2017 г. на Кмета на Община Хасково, за длъжността: Директор на Дирекция Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост в Община Хасково - В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ....

авг 16
2017
ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Европейски и национални програми и проекти,екология“ в Община Хасково

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс, обявен със Заповед № 1016 / 25.07.2017 г. на Кмета на Община Хасково, за длъжността: Директор на Дирекция Европейски и национални програми и проекти,екология в Община Хасково - В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ....

авг 16
2017
ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Администрация и правно-нормативно обслужване“ в Община Хасково

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс, обявен със Заповед № 1018 / 25.07.2017 г. на Кмета на Община Хасково, за длъжността: Директор на Дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване в Община Хасково - В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ....

авг 16
2017
ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Секретар на Община Хасково

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс, обявен със Заповед № 1020 / 25.07.2017 г. на Кмета на Община Хасково, за длъжността: Секретар на Община Хасково в Община Хасково - В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ....

авг 01
2017
Списък на кандидат-потребителите, оценени по проект "Осигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково" , оценени по точки и доход-31.07.2017 г.

Списък на кандидат-потребителите, оценени по проект Осигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково , оценени по точки и доход-31.07.2017 г. Одобрените бенефициенти на услугата са в резервен списък и при отпадане на потребител от основния списък, ще бъдат включени....

юли 28
2017
Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция “Общинска данъчна Дирекция” в Община Хасково

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Директор на Дирекция Общинска данъчна Дирекция в Дирекция Общинска данъчна Дирекция в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование: магистър 2. Професионална...

юли 28
2017
Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Началник отдел “ГРАОН” в Община Хасково

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Началник отдел ГРАОН в Дирекция Хуманитарни дейности и обслужване на населението в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър 2. Професионална...

юли 28
2017
Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Главен счетоводител в Община Хасково

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Главен счетоводител в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър 2. Професионална област, по която е придобито образованието: Социални, стопански и...

юли 28
2017
Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Началник отдел „Европейски и национални програми и проекти” в Община Хасково

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Началник отдел Европейски и национални програми и проекти в Дирекция Европейски и национални програми и проекти и екология в Община Хасково. 1. Изисквана минимална...