мар 07
КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „Психолог“ в ДЦДМУ "Марина"

ПРОТОКОЛ ЗА класиране на кандидати в подбор за заемане на длъжността Психолог в Дневен център за деца и младежи с увреждания Марина Хасково От проведена комисия, назначена със Заповед № 7/27.02.2019 г. за подбор на длъжността Психолог в Дневен център за деца и младежи с увреждания Марина Хасково, съгласно Процедура за набиране и подбор на персонал в ДЦДМУ Марина Хасково на основание чл.19...

фев 27
КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „Рехабилитатор“ в ДЦДМУ "Марина"

ПРОТОКОЛ ЗА класиране на кандидати в подбор за заемане на длъжността Рехабилитатор в Дневен център за деца и младежи с увреждания Марина Хасково От проведена комисия, назначена със Заповед № 6/26.02.2019 г. за подбор на длъжността Рехабилитатор в Дневен център за деца и младежи с увреждания Марина Хасково, съгласно Процедура за набиране и подбор на персонал в ДЦДМУ Марина Хасково на основание чл.19...