апр 24
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Ръководител на сектор Вътрешен одит“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: Ръководител на сектор Вътрешен одит в Община Хасково. Въз основа на Протокол от 22.04.2019г., на комисия, назначена със Заповед № 515/18.04.2019 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Ръководител на сектор Вътрешен одит в Община Хасково и на основание Чл.21 от Наредба за провеждане на...

мар 21
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" В ДЦПЛУ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Медицинска сестра в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - гр.Хасково Въз основа на Протокол от 21.03.2019г., на Комисия назначена със Заповед № 321/14.03.2019 г. на Кмета на Община Хасковоза провеждане наподбор за длъжността Медицинска сестра в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания Хасково, се изготви следният списък на допуснати и...

фев 01
Списък с допуснати и недопуснати кандидати, за длъжността: Гл.експерт „Счетоводител“, в Дирекция “ФСДБ” при Община Хасково.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Главен експерт Счетоводител в Дирекция Финансово-счетоводни дейност и бюджет , при Община Хасково Въз основа на Протокол от 25.01.2019г., на комисия назначена със Заповед № 128/24.01.2019 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Главен експерт Счетоводител в Дирекция Финансово-счетоводни дейност и бюджет, при Община Хасково и на...

яну 31
Списък с допуснати и недопуснати кандидати, за длъжността: Гл.експерт „Отопление и вентилация“, в Дирекция “АГСИ” при Община Хасково.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Главен експерт Отопление и вентилация в Дирекция Архитектура,градоустройство,строителство и инвестиции , при Община Хасково Въз основа на Протокол от 28.01.2019г., на комисия назначена със Заповед № 126/24.01.2019 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Главен експерт Отопление и вентилация в Дирекция Архитектура,градоустройство,строителство и...

яну 31
Списък с допуснати и недопуснати кандидати, за длъжността: Гл.експерт „Бюджет“, в Дирекция “ФСДБ” при Община Хасково.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Главен експерт Бюджет в Дирекция Финансово-счетоводни дейност и бюджет , при Община Хасково Въз основа на Протокол от 25.01.2019г., на комисия назначена със Заповед № 127/24.01.2019 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Главен експерт Бюджет в Дирекция Финансово-счетоводни дейност и бюджет , при Община Хасково и на...

яну 25
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: Началник на отдел „Здравеопазване и социални дейности“, в Дирекция “ХДОН” при Община Хасково.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Началник отдел Здравеопазване и социални дейности в Дирекция Хуманитарни дейности и обслужване на населението , Община Хасково Въз основа на Протокол от 23.01.2019г., на комисия назначена със Заповед № 117/22.01.2019 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Началник отдел Здравеопазване и социални дейности в Дирекция Хуманитарни дейности...

яну 25
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: Началник на отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт“, в Дирекция “ХДОН” при Община Хасково.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Началник отдел Образование, култура, младежки дейности, спорт в Дирекция Хуманитарни дейности и обслужване на населението , Община Хасково Въз основа на Протокол от 23.01.2019г., на комисия назначена със Заповед № 116/22.01.2019 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Началник отдел Образование, култура, младежки дейности, спорт в Дирекция...