яну 10
Конкурс за държавен служител за длъжността: Главен експерт „Счетоводител“, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности и бюджет"

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Главен експерт Счетоводител, Дирекция Финансово-счетоводни дейности и бюджет в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър 2. Професионална област, по която...

яну 10
Конкурс за държавен служител за длъжността: Главен експерт „Бюджет“, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности и бюджет"

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Главен експерт Бюджет, Дирекция Финансово-счетоводни дейности и бюджет в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър 2. Професионална област, по която...

яну 10
Конкурс за държавен служител за длъжността: Главен експерт „Отопление и вентилация“ в Дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции"

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Главен експерт Отопление и вентилация в Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър 2...

яну 09
Списък на класираните кандидати на конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на ДГ № 20 „Весели очички“, гр.Хаско

СПИСЪК НА KЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ НА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР Въз основа на протокол № 3 от 04.01.2019 година на комисия, назначена със Заповед №1880/19.12.2018 г. на Кмета на Община Хасково: I . ЗА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА Детска градина № 20 Весели очички , град Хасково 1. Класира следните кандидати: № ред Име, презиме, фамилия 1. Ели Димова Костова - общ брой точки...

яну 09
Списък на допуснатите кандидати до провеждане на интервю за заемане на длъжността „Директор“ на ДГ № 20 „Весели очички“, гр.Хасково

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДГ № 20 ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ, ГР.ХАСКОВО 1. След оценка на проведен тест на 04.01.2019 г., допуснатите кандидати до събеседване са: Агавни Миграновна Тахмезян Дафинка Къдринова Гаджева Ели Димова Костова Недопуснати кандидати НЯМА. 2. Допуснатите кандидати следва да се явят на04.01.2019 г. в 13.00 часа, зала 3...

яну 04
Конкурс за държавен служител за длъжността: Началник отдел “Образование, култура, младежки дейности, спорт” в Дирекция “Хуманитарни дейности и обслужване на населението”

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Началник отдел Образование, култура, младежки дейности, спорт в Дирекция Хуманитарни дейности и обслужване на населението в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено...

яну 04
Конкурс за държавен служител за длъжността: Началник отдел “Здравеопазване и социални дейности” в Дирекция “Хуманитарни дейности и обслужване на населението”

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Началник отдел Здравеопазване и социални дейности в Дирекция Хуманитарни дейности и обслужване на населението в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование:...

ное 14
2018
Община Хасково обявява конкурс за директори на две детски градини

О Б Щ И Н А Х А С К О В О 6300 гр. Хасково, пл. Общински№1, тел: 038/ 603300, факс: 038/ 664110, е- mail: kmet@haskovo.bg На основание чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал.5 и ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ и Заповед № 1694 от 14.11.2018 г., на Кмета на...