Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Здравни медиатори

В община Хасково работят двама здравни медиатори - един за кв. Република и кв. Възраждане и един за с. Узунджово.

 

Здравен медиатор за районите на кв. Република и кв. Възраждане:

Сема Младенова Асенова

Тел.: 0888 070 322

Здравен медиатор за с. Узунджово:

Живко Ангелов Андреев

Тел.: 0892 707 439

 

Здравният медиатор е мост между уязвимите малцинствени общности и здравните и социалните служби. Дейността му е свързана с:

 

1. Подпомагане на процеса на достъп до услуги в сферата на здравеопазването за хора, нуждаещи се от здравна помощ:

 • Помага (придружава, информира, разяснява) при контактите между ОПЛ и/или други медицински специалисти и пациента;
 • Извършва патронаж на рискови семейства, бременни и млади майки.

2. Оказване на помощ при комуникациите със Здравноосигурителната каса:

 • Здравният медиатор предоставя информация за необходимостта и значението на услугите, които предоставя НЗОК, и помага при попълването на нужната документация;
 • Информира и разяснява какви са правата и задълженията на пациента.

3. Оказване на помощ при комуникациите с Отдела за социално подпомагане, Агенцията за закрила на детето и Комисията за защита от дискриминация:

 • Медиаторът осигурява информация за функционирането на тези институции и улеснява достъпа на клиентите до тях;
 • Медиаторът сезира съответните институции за нарушени права (детски, социални и правата на човека).

4. Здравно образование и профилактика на населението:

 • Консултира целевата група по проблемите на семейното планиране и репродуктивното здраве;
 • Обяснява ползата от ваксинациите и имунизациите;
 • Съветва по отношение на принципите на обща хигиена и основните здравни проблеми;
 • Предоставя информация и материали за здравословен начин на живот;
 • Работи съвместно с РЗИ, и съдейства при изпълнение на програмите им.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!