Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Гласуване на избиратели, болни от COVID-19 или контактни, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

 

Гласуване на избиратели, болни от COVID-19 или контактни, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация
 

Избиратели, болни от COVID-19 или контактни, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето към датата на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация подават заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник в периода от 26.09.2022 г. до изборния ден включително.

Заявлението (Приложение № 67-НС) се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс (038 66 41 10);

- по електронен начин през интернет страницата съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на телефонен номер (038 66 24 24).

Забележка: не е необходимо към заявлението да се прилагат допълнителни документи.

Длъжностно лице от общинска администрация ще уведоми заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

Файлове

Последна промяна: 26 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!