Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

1989-4. Издаване на заповед за прекратяване на разрешение за поставяне

 

Издаване на заповед за прекратяване на разрешение за поставяне

 

Срок за предоставяне:

30 дни

Административната услуга се предоставя от:

Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“

За прием на документи и информация за услугата:

Център за административно обслужване

Адрес: гр. Хасково, ПК 6300, пл. „Общински“ № 1

Тел.: 038/603 414

Работно време: от 08:30 до 17:00 часа без прекъсване.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

Начини на заявяване на услугата:

  • на гише в Център за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. Хасково, ПК 6300, пл. „Общински“ № 1;
  • на електронна поща със заявление подписано с електронен подпис: kmet@haskovo.bg;
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/;

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

  • Образец на електронното заявление може да намерите на интернет адрес: www.haskovo.bg, Раздел „Административни услуги“
  • Заявлението подадено по електронен път задължително се подписва с квалифициран електронен подпис (КЕП);

Начини на получаване на резултата от услугата:

  • Лично или чрез упълномощено лице на гише в Център за административно обслужване;
  • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

           Индивидуалният административен акт може да бъде изпратен:

           - като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
           - като вътрешна куриерска пратка;
           - като международна препоръчана пощенска пратка;

  • По електронен път на електронна поща;
  • По електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване;

Не се заплаща за услугата.

Файлове

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!