Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Търгове и концесии

Заповед №Т-109/17.08.2023 год. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на: Обект №5 с площ от 16,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково, кв.»Орфей», к-с «Веспрем»

Заповед №Т-109/17.08.2023 год. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:  Обект №5 с площ от 16,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково, кв.»Орфей», к-с «Веспрем»

Заповед №Т-111/17.08.2023 год. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на: парк “Илинден” - поддържане на озеленената площ – имот с идентификатор 77195.741.4 с площ по КК на град Хасково

    Заповед №Т-111/17.08.2023 год. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на: парк “Илинден” - поддържане на озеленената площ – имот с идентификатор 77195.741.4 с площ по КК на град Хасково

Заповед №Т-110/17.08.2023 год. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на: Терен с площ до 110 кв.м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 77195.716.468 по КК на град Хасково

Заповед №Т-110/17.08.2023 год. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на: Терен с площ до 110 кв.м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 77195.716.468 по КК на град Хасково

Заповед №Т-104/26.07.2023 год. - Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.717.33 по КК на гр. Хасково, /ул. “Бадема“/, с площ 1 260,00 кв.м.

Заповед №Т-104/26.07.2023 год. - Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.717.33 по КК на гр. Хасково, /ул. “Бадема“/, с площ 1 260,00 кв.м.

Заповед №Т-105/26.07.2023 год. - Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХХХ в кв. 3-А по плана на с. Стамболийски, общ. Хасково, с площ 711,00 кв.м.

Заповед №Т-105/26.07.2023 год. - Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХХХ в кв. 3-А по плана на с. Стамболийски, общ. Хасково, с площ 711,00 кв.м.

Заповед №Т-103/19.07.2023 год. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на: Част от фоайе от сграда с идентификатор 77195.722.43.2, с площ от 54 кв.м., находящо се в гр. Хасково, ул.“Драгоман“ №2

Заповед №Т-103/19.07.2023 год. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на: Част от фоайе от сграда с идентификатор 77195.722.43.2, с площ от 54 кв.м., находящо се в гр. Хасково, ул.“Драгоман“ №2

Заповед №Т-102/19.07.2023 год. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на: Самостоятелен обект от сграда с № 77195.721.154.1, с площ от 65,40 кв.м

Заповед №Т-102/19.07.2023 год. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на: Самостоятелен обект от сграда с № 77195.721.154.1, с площ от 65,40 кв.м

Заповед №Т-70 /19.05.2023 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Лекарски кабинет от Здравна служба с. Долно Големанци

Заповед №Т-70 /19.05.2023 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Лекарски кабинет от Здравна служба с. Долно Големанци

Заповед №Т-72/19.05.2023 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Лекарски кабинет от Здравна служба с. Широка поляна

Заповед №Т-72/19.05.2023 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Лекарски кабинет от Здравна служба с. Широка поляна

Заповед № Т-67/19.05.2023 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Гр. Хасково, ул. „Единство“, помещение в обществена къпалня

Заповед № Т-67/19.05.2023 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Гр. Хасково, ул. „Единство“, помещение в обществена къпалня

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!