Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Търгове и концесии

ЗАПОВЕД № Т-44/08.05.2024 г. - Публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти в землища: с. Динево, с. Клокотница, с. Книжовник, с. Конуш, с. Тракиец

ЗАПОВЕД № Т-44/08.05.2024 г. - Публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти в землища:  с. Динево, с. Клокотница, с. Книжовник, с. Конуш, с. Тракиец

ЗАПОВЕД № Т-49/08.05.2024 г. - Публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти в землища: с. Козлец, с. Корен, с. Криво поле, с. Любеново, с. Малево, с. Манастир, Маслиново, с. Николово

ЗАПОВЕД № Т-49/08.05.2024 г. - Публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти в землища:  с. Козлец, с. Корен, с. Криво поле, с. Любеново, с. Малево, с. Манастир, Маслиново, с. Николово

ЗАПОВЕД № Т-48/08.05.2024 г. - Публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти в землища: с. Мандра, с. Нова Надежда, с. Орлово, с. Широка поляна

ЗАПОВЕД № Т-48/08.05.2024 г. - Публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти в землища: с. Мандра, с. Нова Надежда, с. Орлово, с. Широка поляна

ЗАПОВЕД № Т-47/08.05.2024 г. - Публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти в землища: с. Подкрепа, с. Родопи, с. Стамболийски, с. Стойково, с. Текето, с. Узунджово

ЗАПОВЕД № Т-47/08.05.2024 г. - Публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти в землища: с. Подкрепа, с. Родопи, с. Стамболийски, с. Стойково, с. Текето, с. Узунджово

ЗАПОВЕД № Т-46/08.05.2024 г. - Публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти в землища: с. Брягово, с. Войводово, с. Въгларово, с. Гарваново, с. Гълъбец, с. Д. Войводино

ЗАПОВЕД № Т-46/08.05.2024 г. -  Публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти в землища: с. Брягово, с. Войводово, с. Въгларово, с. Гарваново, с. Гълъбец, с. Д. Войводино  

ЗАПОВЕД № Т-35/15.04.2024 и Т-39/16.04.2024ГОД. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост:  Обект №10 с площ от 16,00 кв.м. и открит терен от 70,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково, кв.»Орфей», к-с «Веспрем»

ЗАПОВЕД № Т-35/15.04.2024 и Т-39/16.04.2024ГОД. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост:  Обект №10 с площ от 16,00 кв.м. и открит терен от 70,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково, кв.»Орфей», к-с «Веспрем»

ЗАПОВЕД № Т-36/15.04.2024 и Т-38/16.04.2024 ГОД. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост:  Офис с площ от 20,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково, кв.»Орфей», к-с «Веспрем»

ЗАПОВЕД № Т-36/15.04.2024 и Т-38/16.04.2024 ГОД. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост:  Офис с площ от 20,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково, кв.»Орфей», к-с «Веспрем»

ЗАПОВЕД № Т-33/15.04.2024 и  Т-41/16.04.2024ГОД. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост:  Обект №6 с площ от 16,00 кв.м. и открит терен от 150,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково, кв.»Орфей», к-с «Веспрем»

ЗАПОВЕД № Т-33/15.04.2024 и  Т-41/16.04.2024ГОД. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост:  Обект №6 с площ от 16,00 кв.м. и открит терен от 150,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково, кв.»Орфей», к-с «Веспрем»

ЗАПОВЕД № Т-32/15.04.2024 и Т-42/16.04.2024 ГОД. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост:  Обект №5 с площ от 16,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково, кв.»Орфей», к-с «Веспрем»

ЗАПОВЕД № Т-32/15.04.2024 и Т-42/16.04.2024 ГОД. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост:  Обект №5 с площ от 16,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково, кв.»Орфей», к-с «Веспрем»

ЗАПОВЕД № Т-34/15.04.2024 И Т-40/16.04.2024 ГОД. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост:  Обект №9 с площ от 11,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково, кв.»Орфей», к-с «Веспрем»

ЗАПОВЕД № Т-34/15.04.2024 И Т-40/16.04.2024 ГОД. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост:  Обект №9 с площ от 11,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково, кв.»Орфей», к-с «Веспрем»

ЗАПОВЕД № Т-31/15.04.2024 И Т-37/16.04.2024ГОД. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост: Обект №1 с площ от 13,00 кв.м. и открит терен от 166,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково, кв.»Орфей», к-с «Веспрем»

ЗАПОВЕД № Т-31/15.04.2024 И Т-37/16.04.2024ГОД. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост:  Обект №1 с площ от 13,00 кв.м. и открит терен от 166,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково, кв.»Орфей», к-с «Веспрем»

ЗАПОВЕД № Т-26/04.04.2024 ГОД. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на обект с обслужващо предназначение със ЗП 10,50 кв. м. в поземлен имот с идентификатор 77195.727.188 по КККР на гр. Хасково (ул. „Картечар“ №53).

ЗАПОВЕД № Т-26/04.04.2024 ГОД. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на обект с обслужващо предназначение със ЗП 10,50 кв. м. в поземлен имот с идентификатор 77195.727.188 по КККР на гр. Хасково (ул. „Картечар“ №53).

ЗАПОВЕД № Т-25/04.04.2024 ГОД. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 6 (шест) броя гаражи с №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 всеки със ЗП 19,80 кв. м. (с размери 3,30/6,00м.) в поземлен имот с идентификатор 77195.709.28 по КК...

ЗАПОВЕД № Т-25/04.04.2024 ГОД. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 6 (шест) броя гаражи с №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 всеки със ЗП 19,80 кв. м. (с размери 3,30/6,00м.) в поземлен имот с идентификатор 77195.709.28 по КККР на гр. Хасково.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!