Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Търгове и концесии

Заповед № Т-220/04.10.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: ПИ с идентификатор 77195.719.66 по КК на гр.Хасково / ул.“Панорама“/.

Заповед № Т-220/04.10.2022г.  Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.719.66 по КК на гр.Хасково/ ул.“Панорама“/, с площ 332,00 кв.м. 

Заповед № Т-219/04.10.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: ПИ с идентификатор 77195.112.95 по КК на гр.Хасково / м.“Кекличево стопанство“/.

Заповед № Т-219/04.10.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.112.95 по КК на гр.Хасково / м.“Кекличево стопанство“/, с площ 611,00 кв.м. 

Заповед № Т-218/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: УПИ ХХ в кв.26 по плана на с.Книжовник, Община Хасково.

Заповед № Т-218/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХХ в кв.26 по плана на с.Книжовник, Община Хасково, с площ 698,00 кв.м. 

Заповед № Т-217/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: УПИ ХХI в кв.26 по плана на с.Книжовник, Община Хасково.

Заповед № Т-217/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХХI в кв.26 по плана на с.Книжовник, Община Хасково, с площ 698,00 кв.м. 

Заповед № Т-216/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: УПИ ХVIII в кв.67 по плана на с.Тракиец, Община Хасково.

Заповед № Т-216/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХVIII в кв.67 по плана на с.Тракиец, Община Хасково, с площ 1086,00 кв.м. 

Заповед № Т-215/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: имот с идентификатор 77195.705.195 по КК на гр.Хасково/ м.“Куба II“/.

Заповед № Т-215/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.705.195 по КК на гр.Хасково/ м.“Куба II“/, с площ 499,00 кв.м. 

Заповед № Т- 214/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: имот с идентификатор 77195.705.211 по КК на гр.Хасково/ “Куба II“/.

Заповед № Т- 214/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.705.211 по КК на гр.Хасково/ “Куба II“/, с площ 497,00 кв.м. 

Заповед № Т-213/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: УПИ ХIХ в кв.67 по плана на с.Тракиец, Община Хасково.

Заповед № Т-213/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХIХ в кв.67 по плана на с.Тракиец, Община Хасково, с площ 1028,00 кв.м. 

Заповед № Т-212/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 77195.705.212 по КК на гр.Хасково/ “Куба II“/.

Заповед № Т-212/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.705.212 по КК на гр.Хасково/ “Куба II“/, с площ 482,00 кв.м. 

Заповед № Т-211/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: УПИ ХVII в кв.26 по плана на с.Книжовник, Община Хасково.

Заповед № Т-211/30.09.2022г.  Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХVII в кв.26 по плана на с.Книжовник, Община Хасково, с площ 698,00 кв.м. 

Заповед № Т-210/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: УПИ ХV в кв.10 по плана на с.Манастир, Община Хасково.

Заповед № Т-210/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХV в кв.10 по плана на с.Манастир, Община Хасково, с площ 830,00 кв.м. 

Заповед № Т-209/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: УПИ ХVIII в кв.26 по плана на с.Книжовник, Община Хасково.

Заповед № Т-209/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХVIII в кв.26 по плана на с.Книжовник, Община Хасково, с площ 712,00 кв.м. 

Заповед № Т-208/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: УПИ III в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково.

Заповед № Т-208/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ III в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1000,00 кв.м. 

Заповед № Т-207/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: УПИ ХIХ в кв.26 по плана на с.Книжовник, Община Хасково.

Заповед № Т-207/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХIХ в кв.26 по плана на с.Книжовник, Община Хасково, с площ 683,00 кв.м. 

Заповед № Т-206/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: УПИ IV в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково.

Заповед № Т-206/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ IV в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1000,00 кв.м. 

Заповед № Т-205/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: УПИ V в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1000,00 кв.м.

Заповед № Т-205/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ V в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1000,00 кв.м. 

Заповед № Т-204/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: УПИ III в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 889,00 кв.м.

Заповед № Т-204/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ III в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 889,00 кв.м.

Заповед № Т-203/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: УПИ II в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково

Заповед № Т-203/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ II в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 885,00 кв.м. 

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!