Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЦНСТДБУ /Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания/

 

Доставчик: Сдружение "Агенция за социално развитие Вижън"

Адрес на социалната услуга:

гр. Хасково 6300, бул. „Съединение“ № 16

Телефон: 038/ 585 001

Електронна поща: nadejda@vision-bg.com

 

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, за които към момента на настаняването не е възможно да бъдат отглеждани в биологично семейство, в семейство на близки или роднини или в приемно семейство. В центъра функционира среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.

 

ДЕЙНОСТИ (ПРОГРАМИ, УСЛУГИ), КОИТО ПРЕДОСТАВЯ СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

  • Грижа и подкрепа за личностно развитие
  • Изграждане умения за самостоятелен живот
  • Здравеопазване
  • Образование
  • Контакти със семейство, близки, роднини и приятели
  • Организиране на свободното време
  • Предоставяне на услуги за реинтеграция и осиновяване

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Услугата се предоставя за деца на възраст от 3 до 18 години.

 

СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА И ОПИТ

  • Управител с 20 годишен опит в сферата на соц. услуги
  • Социален работник с 10 годишен опит в сферата на соц. услуги
  • Детегледачи с 7 годишен опит в сферата на соц. услуги

 

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Дирекция „Социално подпомагане”, чрез отдел „Закрила на детето” настанява дете в ЦНСТДБУ след издаване на заповед от Директора на ДСП.

 

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

За услугата не се заплаща такса

Последна промяна: 10 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!