Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1

 

Доставчик: Сдружение "Агенция за социално развитие Вижън"

Управител на Комплекс за социални услуги "Вижън": Златка Мирчева

Телефон: 0884688099

Електронна поща: haskovo@naso.bg

Адрес на социалната услуга: гр. Хасково 6300, ул. "Единство" № 21

Телефон на услугата: 038/587 171

Електронна поща на услугата: edinstvo@vision-bg.com 

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

ЦНСТДМУ-1 е социална услуга от резидентен тип, в която предоставяме  24- часова грижа за потребителите в среда максимално близка до семейната. Центъра е открит на 01.05.2015 г.  Целта на услугата е да осигури пълноценното израстване и развитие на децата и младежите, за които са изчерпани възможностите за отглеждане в биологичното или в приемно семейство. . Капацитета на центъра е 14 места.

 

ДЕЙНОСТИ (ПРОГРАМИ, УСЛУГИ), КОИТО ПРЕДОСТАВЯ СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

 • Задоволяване на ежедневните потребности;
 • Здравни грижи – съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ;
 • Осигуряване на рационално и пълноценно хранене, съобразено с личния избор на потребителя и изискванията на Закона за здравето;
 • Помощ и съдействие за поддържане на лична хигиена и хигиена на околната среда;
 • Осигуряване на възможност за самостоятелна организация на свободното време и личните контакти;
 • Осигуряване на достъп до информация и съдействие за участие в образователни програми;
 • Помощ в общуването и поддържане на социални контакти в Центъра за настаняване от семеен тип и с близките;
 • Съдействие и помощ при задоволяване на духовните потребности и организиране на свободното време, организиране на културни мероприятия, екскурзии, лагери и други дейности.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА

 • Деца и младежи с увреждания.

 

СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

 • Управител;
 • Социален работник;
 • Медицинска сестра;
 • Социален терапевт.;
 • Детегледачи.

 

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Потребителите се приемат с предварителна оценка от Дирекция „Социално подпомагане“ - Хасково и придружаващи документи към нея.

Заявление - Декларация за изготвяне на Предварителна оценка на поттребностите се подава:

 1. Лично в Дирекция „Социално подпомагане“
 2. Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. Хасково, ПК6300, ул. "Патриарх Евтимий" №2
 3. Чрез служебна електронна поща на ДСП - Хасково - dsp-haskovo@asp.government.bg
 4. По електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване

 

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

За ползването на социалната услуга, потребителите заплащат такса съгласно Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет.

Последна промяна: 31 Май 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!