Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Топъл обяд

Услугата се предоставя по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, Операция BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“ .

По проекта ще бъдат одобрени 700 потребители, които ще получават топъл обяд всеки работен ден от месеца.

 

Доставчик: Община Хасково

Адрес: гр. Хасково 6300, пл. „Общински“ № 1

Телефон: 038/603 395; 038/603 445; 038/603 458

Електронна поща: kmet@haskovo.bg

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

 

Допустимите целеви групи определени съгласно Раздел II, чл. 6 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по процедурата за кандидатстване са:

  1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

  2. Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

  3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

  4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

  5. Скитащи и бездомни лица.

 

Кандидатите следва да подадат следните документи:

1.Заявление-декларация по образец (Приложение 1 към Методиката);

2.Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация. (Приложение 6 към Методиката) – попълва се от кандидат – потребителите и от всички пълнолетни членове в техните семейства.

3.Експертно решение на ТЕЛК /копие/.

 

*За улеснение на всички кандидат - потребители, необходимите документи могат да се получат и от кметствата на населените места на Община Хасково или да бъдат изтеглени от сайта на общината – haskovo.bg.

 

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

Не се заплаща такса за ползване на услугата.

Файлове

Последна промяна: 2 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!