Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Топъл обяд

 

 

 

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001-0254-C01 „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ХАСКОВО“

ПРОЕКТА СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС ПО ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ХАСКОВО

Начало на операцията: 03.04.2023 г.

Край: 28.02.2025 г.

Стойност: 1 223 174, 40 лв.

 

Всеки работен ден от месеца на 700 потребители от община Хасково се предоставя прясно приготвената топла храна, под формата на супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. С осъществяването на дейностите по проекта се създава подкрепяща среда за задоволяване на основната жизнена нужда - тази от храна на най-уязвимите граждани на територията на Община Хасково.

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Допустимите целеви групи определени съгласно Раздел II, чл. 6 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по процедурата за кандидатстване са:

  1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

  2. Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

  3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

  4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

  5. Скитащи и бездомни лица.

 

Кандидатите следва да подадат следните документи:

1.Заявление-декларация по образец (Приложение 1 към Методиката);

2.Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация. (Приложение 6 към Методиката) – попълва се от кандидат – потребителите и от всички пълнолетни членове в техните семейства.

3.Експертно решение на ТЕЛК /копие/.

При отваряне на процедура за прием на документи, заявление – декларация се подават:

  • Лично или чрез опълномощено лице на гише в Център за административно обслужване /Касов салон/ на община Хасково;
  • по електронна поща на e-mail: zsd@haskovo.bg;
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ с електронен подпис: https://edelivery.egov.bg/;

За информация:

038/603 395 – Д. Лозева - ст. експерт „Социални дейности“ община Хасково

*За улеснение на всички кандидат - потребители, необходимите документи могат да се получат и от кметствата на населените места на Община Хасково или да бъдат изтеглени от сайта на общината – haskovo.bg.

 

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

Не се заплаща такса за ползване на услугата.

Файлове

Последна промяна: 30 Май 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!