Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Топъл обяд

 

Услугата се предоставя по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА, Операция BG05FMOP001-5.001  „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19“.

 

Доставчик: Община Хасково

Адрес: гр. Хасково 6300, пл. „Общински“ № 1

Телефон: 038/603 395; 038/603 445; 038/603 458

Електронна поща: kmet@haskovo.bg

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Допустимите целеви групи по процедурата за кандидатстване са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, на които е предоставена временна закрила във връзка с масово навлизане на разселени лица от Украйна.
  • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите следва да подадат следните документи:

  1. Заявление-декларация по образец (Приложение 2 към Методиката);
  2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение 20 към Методиката) – попълва се от кандидат – потребителите и от всички пълнолетни членове в техните семейства.

 

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

Не се заплаща такса за ползване на услугата.

Последна промяна: 3 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!