Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст

 

Доставчик: Община Хасково

Адрес на социалната услуга:

гр. Хасково 6300, ул. „Градинска“ № 26

Телефон: 0882108571; 0884614033

Електронна поща: pjc@haskovo.bg

 

 

Услугата се предоставя по  Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“.

 

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Преходното жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст е социална услуга от резидентен тип, в която предоставяме  24-часова грижа за потребителите. Потребителите на социалната услугата се стимулират да развиват личните си умения и навици, чрез които да се чувстват сигурни и готови за предприемане на следваща стъпка към интеграция в общността. Целта на услугата е децата да изградят умения и навици за водене на самостоятелен начин на живот. Капацитетът на услугата е 8 места. Преходното жилище е социална услуга, която е разкрита на 01.03.2020 година.

 

ДЕЙНОСТИ (ПРОГРАМИ, УСЛУГИ), КОИТО ПРЕДОСТАВЯ СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

  • Задоволяване на ежедневните потребности;
  • Здравни грижи – съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ;
  • Осигуряване на достъп до образование и участие в образователни и спортни програми
  • Осигуряване на възможност за самостоятелна организация на свободното време и личните контакти;
  • Изграждане на навици, умения и знания за водене на самостоятелен живот след напускане на социалната услуга
  • Трудотерапевтична дейност

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА

  • Деца от 15 до 18 годишна възраст.

 

СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

  • Управител;
  • Социален работник;
  • Трудотерапевт;

 

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Потребителите се приемат с предварителна оценка от Дирекция „Социално подпомагане“ - Хасково и придружаващи документи към нея.

 

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

За ползването на социалната услуга, потребителите не заплащат такса.

Последна промяна: 3 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!