Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Патронажна грижа

 

Доставчик: Община Хасково

Адрес на социалната услуга: гр. Хасково 6300, ул. „Цар Освободител“ № 2, ет. 2

Адрес на предоставяне на социалната услуга: Услугата се предоставя в домашна среда.

Телефон: 0884 156 635

Електронна поща: pg_haskovo@abv.bg


 

Услугата се предоставя по проект „Патронажна грижа + в Община Хасково“, Процедура BG05M9OP001-6.002, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

 

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Предоставяне на почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина заради COVID-19. Те могат да разчитат на екипа на „Патронажна грижа +“ за доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства, както и за съдействие за неотложни административни услуги.

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

  • Лица над 54 г. с ограничения или в невъзможност от самообслужване;
  • Хора с увреждания;
  • Лица поставени под карантина заради COVID – 19.

 

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Кандидат-потребителите подават на заявление по образец в Център за административно обслужване на община Хасково. Комисия, назначена със заповед на Кмета на общината, извършва оценка на потребностите и класира по точки в низходящ ред кандидатите. Включването в услугата става поетапно, съобразно оценката на потребности до 2 часа на ден за всички предоставяни услуги.

 

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

За ползване на услугата не се дължи такса.

Файлове

Последна промяна: 7 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!