Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Общностен център за подкрепа на деца и семейства

 

Доставчик: Община Хасково

Адрес на социалната услуга: гр. Хасково 6300, ул. „Железни врата“ № 6

Управител: Мирослава Мачева

Телефон: 0889958550; 038/ 58-55-00

Електронна поща: oc@haskovo.bg

 

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Услуги за Ранно детско развитие – консултантска дейност, рехабилитация за деца с двигателни затруднения, групова и индивидуална работа с родители и деца с проблеми в развитието.

 

ДЕЙНОСТИ (ПРОГРАМИ, УСЛУГИ), КОИТО ПРЕДОСТАВЯ СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

(услугите в центъра са терапевтични, мобилни и почасови, съобразени с  индивидуалните потребности на семейството)

 • Ранна детска интервенция в естествената среда на семейството и детето (за деца от 0 -3г.) – мобилна услуга;
 • Семейно консултиране и подкрепа;
 • Формиране и развитие на родителски умения;
 • Здравна консултация;
 • Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА

 • Деца с увреждания, деца със задръжки или изоставане в невропсихичното  развитие, деца от аутистичния спектър, деца с поведенчески проблеми, недоносени деца, деца в риск от изоставане в развитието от 0 до 7 годишна възраст и техните родители.

 

СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

 • Рехабилитатор - експерт Ранно детско развитие
 • Логопед – експерт Ранно детско развитие
 • Психолог – експерт Ранно детско развитие
 • Социални работници
 • Консултанти: акушерка, медицинска сестра

Центърът развива дейността си в сферата на Ранното детско развитие от 2014г. и разполага с напълно оборудвана материална база за провеждане на консултантска дейност, рехабилитация за деца с двигателни затруднения, групова и индивидуална работа с родители и деца с проблеми в развитието. Всички специалисти са преминали сертифицирани обучения от Европейската асоциация по Ранна детска интервенция. Предоставя се безплатен транспорт за семействата в затруднено финансово положение и живеещите в отдалечени райони.

 

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Услугата се предоставя въз основа на:

    • Подадено заявление до Управителя на услугата (по образец)

    • Издадена предварителна оценка на потребностите от Дирекция „Социално подпомагане“ – Хасково.

Заявление - Декларация за изготвяне на Предварителна оценка на поттребностите от Дирекция "Социално подпомагане" се подава:

 1. Лично в Дирекция „Социално подпомагане“
 2. Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. Хасково, ПК6300, ул. "Патриарх Евтимий" №2
 3. Чрез служебна електронна поща на ДСП - Хасково - dsp-haskovo@asp.government.bg
 4. По електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване

За допълнителна информация:
тел 038/603 396 - гл. експерт "Социални дейности" - Д. Стоянова
тел.038/603 420 - Център за административно обслужване на населението.

 

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

За ползването на услугите не се заплаща такса.

Последна промяна: 31 Май 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!