Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Грижа в дома

Доставчик: Община Хасково

Адрес на социалната услуга: гр. Хасково 6300, ул. „Цар Освободител“ № 2, ет. 2

Адрес на предоставяне на социалната услуга: Услугата се предоставя в домашна среда.

Телефон: 0884 156 635

Електронна поща: pg_haskovo@abv.bg

 

Услугата се предоставя по проект „Грижа в дома в Община Хасково“, Процедура ВG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027 г.

 

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга, фокусирана върху подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните хора в невъзможност от самообслужване и  хората с увреждания, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда. Те могат да разчитат на екип от специалисти за медицинска, психологическа и рехабилитационна помощ, за доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства, както и за съдействие за неотложни административни услуги.

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

  • Възрастни хора в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания;

 

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Кандидат-потребителите подават заявление по образец в Център за административно обслужване на община Хасково. Комисия, назначена със заповед на Кмета на общината, извършва оценка на потребностите и класира по точки в низходящ ред кандидатите. Включването в услугата става поетапно, съобразно оценката на потребности.

 

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

За ползване на услугата не се дължи такса.

Файлове

Последна промяна: 1 Ноември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!