Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Домашен социален патронаж

 

Доставчик: Община Хасково

Адрес на социалната услуга: гр. Хасково 6300, ул. „Цар Освободител“ № 2, ет.2

Телефон: 038/585 138

Електронна поща: dsp@haskovo.bg

 

 

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Домашен социален патронаж e комплекс от дългосрочни социални услуги, предоставяни по домовете. Финансира се от Общинския бюджет и използва материална база, която е общинска собственост. Социалната услуга Домашен социален патронаж се предоставя при ограничен капацитет, според техническите възможности.

 

ДЕЙНОСТИ (ПРОГРАМИ, УСЛУГИ), КОИТО ПРЕДОСТАВЯ СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

 • Доставка на диетична храна в дома;
 • Съдействие при попълване на молби, декларации и др. документи;
 • Консултиране за наличните социални услуги и помощи, които може да се ползват, съобразно нуждите на лицето;
 • Консултиране за реда за явяване на ТЕЛК.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Потребители на социалната услуга Домашен социален патронаж - Хасково са лица с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Хасково:

 • Лица с намалена работоспособност над 90% определена от ТЕЛК/ НЕЛК/ РЕЛКК/ ЦЕЛКК или с увреждания, удостоверени с ЕР на ТЕЛК;  
 • Лица на пенсионна възраст с минимална или социална пенсия; Самотни възрастни хора и други лица на пенсионна възраст;
 • Лица, които не са в състояние сами да организират и задоволят своите жизнени потребности;
 • Деца сираци или деца с увреждания, както и с намалена социална адаптация

 

СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

 • Управител
 • Касиер-домакин
 • Шофьори – 4бр.

 

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Услугата се предоставя въз основа на: Подадено заявление до доставчика на услугата (по образец)

 

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

Размерът на таксата е определен в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

Файлове

Последна промяна: 29 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!