Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения

 

Доставчик: Община Хасково

Адрес на социалната услуга: гр. Хасково 6300, парк Кенана

Директор: Сюлейман Сюлейманов

Телефон: 038/62 43 42; 0878746206

Електронна поща: dplu@haskovo.bg

 

 

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

 • Резидентна грижа

 

ДЕЙНОСТИ (ПРОГРАМИ, УСЛУГИ), КОИТО ПРЕДОСТАВЯ СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

 • Ползване на спално помещение, оборудвано по подходящ начин, помещение за хранене и социални контакти.
 • Предоставяне на здравословно и питателна храна, в зависимост от здравословното състояние  и личен избор на потребителите.
 • Съдействие за снабдяване с медикаменти и получаване на специализирана медицинска помощ.
 • Съдействие при необходимост от ползване на различни административни услуги.
 • Организиране на оптимален режим на трудотерапия съобразен с личния избор на потребителите.
 • Развитие на адаптивни, трудови, социални, битови и други умения.

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • Пълнолетни лица със сетивни нарушения.

 

СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА И ОПИТ

 • Директор
 • Социален работник
 • Трудотерапевт

 

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

 • Лицата, които желаят да ползват социални услуги подават писмена молба по настоящ адрес до директора на дирекция“ Социално подпомагане“, където се извършва предварителна оценка на лицето.
 • Документите се предоставят за разглеждане в социалната институция, след което се връщат в дирекция „ Социално подпомагане“.
 • Настаняването в „Дома за пълнолетни лица със сетивни нарушения“ става с уведомлението, което директора на институцията е подписал и изготвената документация от дирекция „Социално подпомагане, на чиято територия функционира домът.

Заявление - Декларация за изготвяне на Предварителна оценка на поттребностите се подава:

 1. Лично в Дирекция „Социално подпомагане“
 2. Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. Хасково, ПК6300, ул. "Патриарх Евтимий" №2
 3. Чрез служебна електронна поща на ДСП - Хасково - dsp-haskovo@asp.government.bg
 4. По електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване

За допълнителна информация:
тел 038/603 458 - гл. експерт Социални дейности М. Георгиева
тел.038/603 420 - Център за административно обслужване на населението.

 

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

Таксите в услугата се определят съгласно Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет.

Последна промяна: 30 Май 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!