Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства

 

Доставчик: Община Хасково

Адрес на социалната услуга: гр. Хасково 6300, ул. „Цар Страшимир“ № 39

Телефон: 038/58 52 96

Електронна поща: dcpduts@haskovo.bg

 

 

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства предоставя на децата необходимата професионална подкрепа от специалисти в комбинация с обучителни, игрови, рехабилитационни и терапевтични дейности. Предоставяните услуги имат за цел да отговорят най-пълно на потребностите и желанията на децата, с цел осигуряване на тяхната сигурност и самостоятелност, адаптивност и социализация. Капацитета на услугата е 30 места за дневна грижа и 60 места за почасови грижи. Дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства е разкрит на 01.03.2020 година.

 

ДЕЙНОСТИ (ПРОГРАМИ, УСЛУГИ), КОИТО ПРЕДОСТАВЯ СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

1. Направление „Полудневна грижа”, включваща работа до четири астрономически часа със следните услуги:

 • Задоволяването на ежедневните потребности.
 • Подкрепа в процеса на обучение, групово или индивидуално.
 • Формиране на навици и умения за живота, като създаване на хигиенни такива и грижи за тялото, умения за самостоятелно хранене, хигиена на облеклото и личното пространство, умения за самостоятелно домакинстване, за ориентиране и придвижване на улицата, умения за пазаруване;
 • Психологична диагностика, включваща консултация и оценка на ресурсите на детето, както и на нуждите на родителите и семейството от подкрепа;
 • Рехабилитация:

  Целта е да се предпази, намали и/или компенсира заболяването и намалената функция на двигателния апарат и функционално-свързаните органи и регулаторни системи, както и появяващите се в по-късен етап ограничения и/или затруднения. Използват се различни методи - масажи, упражнения с и без уреди, както и различни процедури;

 • Логопедична терапия - включва диагностика, постановка, автоматизация, корекция, рехабилитация и консултативна дейност на езиково-говорни нарушения.
 • Придобиване на социални умения за общуване и работа в група, запълване на свободното време, развлечения, развиване на таланти, чрез различни ателиета за групова работа в и извън Дневния център, екскурзии, посещения в различни институции и обществени места. Социалната работа е насочена към придобиване на умения за поведение в обществото, запознаване с традиции и празници на страната ни, както и за по-добра социална интеграция и реализация.
 • Арт-терапия и трудотерапия.
 • Социалната услуга предлага храна на децата, включваща закуска и обяд и/или обяд и следобедна закуска, в зависимост от посещенията на децата.

2. Направление „Почасови специализирани услуги” – включва услуги, предоставяни от педагог, трудотерапевт, специален педагог, логопед, психолог и рехабилитатор.

3. Направление „Работа с родители”:

 • Консултиране с цел подобряване на грижите за детето, при необходимост насочване към консултации със специалисти извън ДЦПДУТС, които могат да са полезни, както за семейството, така и за детето;
 • Консултации с родителите, с цел завишаване на родителския капацитет, подобряване на грижите за детето с увреждания, изясняване на специфика на конкретното увреждане и др.
 • Организиране и провеждане на групи за взаимопомощ.
 • Съдействие и помощ при задоволяване на духовните потребности и организиране на свободното време, организиране на културни мероприятия, екскурзии, лагери и други дейности.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА

 • Деца от 3 г. до 18 годишна възраст, които имат протокол от ЛКК с препоръка и/или освидетелствани от ТЕЛК/НЕЛК с лека, умерена, тежка и/или дълбока степен на умствена изостаналост; със сензорни, ментални и двигателни нарушения; емоционално-поведенчески проблеми и нарушения в развитието; деца от аутистичния спектър; обучителни трудности и други видове нарушения в развитието.

 

СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

 • Управител;
 • Социални работници;
 • Педагози;
 • Трудотерапевт;
 • Специален педагог;
 • Логопед;
 • Психолози;
 • Рехабилитатор;
 • Медицинска сестра;
 • Детегледачи.

 

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Услугата се предоставя въз основа на:

 • Подадено заявление до доставчика на услугата (по образец)
 • Издадена предварителна оценка на потребностите от ДСП-Хасково

 

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

За ползването на услугите не се заплаща такса.

Последна промяна: 30 Юни 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!