Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ)

 

Доставчик: Сдружение "Агенция за социално развитие Вижън"

Управител на Комплекс за социални услуги "Вижън": Златка Мирчева

Телефон: 0884688099

Електронна поща: haskovo@naso.bg

Адрес на социалната услуга: гр. Хасково 6300, ул. „Славянска“ № 52

Телефон: 03/66 41 12; 038/66 43 95

Електронна поща: marina@vision-bg.com

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

 • ДЦПЛУ осъществява комплексна трудотерапевтична работа, рехабилитация, здравни грижи и социализация на пълнолетни лица с умствени и физически увреждания.
 • ДЦПЛУ функционира при дневен или полудневен, медико-трудотерапевтичен и социализиращ режим с петдневна работна седмица.
 • ДЦПЛУ предоставя целодневни и полудневни услуги от понеделник до петък.
 • ДЦПЛУ има за своя основна цел да подготви пълнолетните лица за оптимално възможното им вграждане в обществото, съобразно техните психо-физически характеристики, като за целта придобиват и развиват полезни навици и умения.
 • Корекционно-компенсаторната, трудотерапевтичната, рехабилитационната, лечебно-профилактичната и социалната дейности се осъществяват от специалисти – трудотерапевти, рехабилитатор, социален работник и медицинска сестра.
 • В Дневния център с предимство се предоставят услуги на пълнолетни лица  от община Хасково.

 

ДЕЙНОСТИ (ПРОГРАМИ, УСЛУГИ), КОИТО ПРЕДОСТАВЯ СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

 • Целодневни услуги;
 • Полудневни услуги.

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • пълнолетни лица с трайни увреждания.

 

СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

 • Социален работник;
 • Трудотерапевт;
 • Рехабилитатор;
 • Медицинска сестра.

 

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Насочването става от Дирекция „Социално подпомагане“ след подадено заявление от лицето, настойник или попечител на лицето.

Заявление - Декларация за изготвяне на Предварителна оценка на поттребностите се подава:

 1. Лично в Дирекция „Социално подпомагане“
 2. Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. Хасково, ПК6300, ул. "Патриарх Евтимий" №2
 3. Чрез служебна електронна поща на ДСП - Хасково - dsp-haskovo@asp.government.bg

По електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване

 

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

Лицата заплаща такса по чл.102 от Закона за социалните услуги, с изключение на посочените в чл.103 от ЗСУ.

Последна промяна: 31 Май 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!