Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 08.08.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК

08.08.2022г.

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Списък:

1.Красимира Недялкова Колева – ЕГН: 790815****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1296 – 1 / 13.07.2022г.

 

2.Мехмед Сабри Тасим – ЕГН: 950322****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1369 – 1 / 19.07.2022г.

 

3.Илия Ивайлов Александров – ЕГН: 870811****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1385 – 1 / 21.07.2022г.

 

4.ЕТ КАРБО – БОРИСЛАВ КАРАДИМОВ – БУЛСТАТ: 126090924

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1388 – 1 / 21.07.2022г.

 

5.Валентин Росенов Валентинов – ЕГН: 951218****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1366 – 1 / 19.07.2022г.

 

6.Радослав Велов Асенов – ЕГН: 751229****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1313 – 1 / 14.07.2022г.

 

7.Панайот Александров Панайотов – ЕГН: 460609****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1337 – 1 / 19.07.2022г.

 

8.Петър Христов Христов – ЕГН: 970420****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1361 – 1 / 19.07.2022г.

 

9.Тихомир Янков Бараков – ЕГН: 940220****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1353 – 1 / 19.07.2022г.

 

10.Денис Юсеин Хасан – ЕГН: 820129****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1219 – 1 / 16.06.2022г.

 

11.Георги Петков Гечков – ЕГН: 780830****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1281 – 1 / 13.07.2022г.

 

12.Христо Иванов Желязков – ЕГН: 860103****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1305 – 1 / 14.07.2022г.

 

13.СТРОЙМАШТЕХНИКА ЕООД – БУЛСТАТ: 836145952

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1368 – 1 / 19.07.2022г.

 

14.Ангел Стефанов Райчев – ЕГН: 980826****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1357 – 1 / 19.07.2022г.

 

15.Ради Маринов Радев – ЕГН: 651220****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1351 – 1 / 19.07.2022г.

 

16.Валерия Йорданова Александрова – ЕГН: 870722****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1320 – 1 / 18.07.2022г.

 

17.ЕГЕ – ТУР ЕООД – БУЛСТАТ: 126638370

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1377 – 1 / 19.07.2022г.

 

18.Лилия Юлиянова Александрова – ЕГН: 960111****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1365 – 1 / 19.07.2022г.

 

19.Севда Щерева Тархан – ЕГН: 720127****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1321 – 1 / 18.07.2022г.

 

20.Янчо Балев Петков – ЕГН: 670701****

Адрес: гр.Стара загора

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0524 – 1 / 22.02.2022г.

 

21.Живко Данчев Димитров – ЕГН: 660207****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0492 – 1 / 04.08.2021г.

 

22.Димитър Недялков Ников – ЕГН: 870725****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1275 – 1 / 13.07.2022г.

 

23.Христо Христов Колев – ЕГН: 790908****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1303 – 1 / 13.07.2022г.

 

24.Благовест Гинев Господинов – ЕГН: 770818****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1354 – 1 / 19.07.2022г.

 

25.Стойчо Тенчев Попов – ЕГН: 901108****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1311 – 1 / 14.07.2022г.

 

26.Петя Димитрова Тилева – Михайлова – ЕГН: 730930****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1315 – 1 / 14.07.2022г.

 

27.Клаус Рюнгер – ЛНЧ: 1001534196

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1350 – 1 / 19.07.2022г.

 

28.РЕНЕ С КРИЕЙШЪНС ЕООД – БУЛСТАТ: 126616630

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1373 – 1 / 19.07.2022г.

 

29.Данаил Валентинов Димов – ЕГН: 780718****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1383 – 1 / 20.07.2022г.

 

30.Тайфур Бостанджъ – ЕГН: 640724****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1379 – 1 / 20.07.2022г.

 

31.ЕТ МИТРОНИ – ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ ЕТ – БУЛСТАТ: 126611213

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1099 – 1 / 05.05.2022г.

 

32.Хюсние Мюмюн Юсни – ЕГН: 841109****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0937 – 1 / 05.04.2022г.

 

33.Светла Владимирова Георгиева – ЕГН: 791108****

Адрес: гр.София

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1185 – 1 / 06.12.2021г.

 

34.Красен Панев Василев – ЕГН: 740113****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1172 – 1 / 30.05.2022г.

 

35.Митко Атанасов Костов – ЕГН: 891015****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 0962 – 1 / 13.04.2022г.

 

36.Илиян Христов Иванов – ЕГН: 830619****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1206 – 1 / 03.06.2022г.

 

37.Борис Михайлов Тодоров – ЕГН: 660104****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1168 – 1 / 30.05.2022г.

 

38.ДАФ – СПОРТ ЕООД – БУЛСТАТ: 126659980

Адрес: гр.Враца

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1093 – 1 / 05.05.2022г.

 

39.Иван Галясов – ЕГН: 771014****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № 1088 – 1 / 05.05.2022г.

Последна промяна: 8 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!