Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК 13.03.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК

.

13.03.2023г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр. Хасково , ул. Ал. Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Списък:

1. ВЕСЕЛИН ИЛКОВ ЙОРДАНОВ – ЕГН: 850505****

Адрес: гр. Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000006 - 1/10.01.2023г.

2. МАРИЯ ДОБРЕВА ГРАБЧЕВА – ЕГН: 670731****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000076 - 1/25.01.2023г.

3. ПАРС ГРУП-БГ ЕООД – ЕИК: 206045335

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000064 - 1/16.01.2023г.

4. КИК СЪЛЮШЪН ЕООД– ЕИК: 205687155

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000059 - 1/13.01.2023г.

5. ФЕРРИТРАНС 2015 ЕООД– ЕИК: 203422514

Адрес: гр. Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000062 - 1/13.01.2023г.

6. ГЮВЕНЧ НАКЛИАТ– ЕИК: 201580362

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000186 - 1/10.02.2023г.

7. ЕВРОТЕКС – ЕИК: 126148039

Адрес: гр. Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000227 - 1/16.02.2023г.

8. ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ ЕООД – ЕИК: 206626792

Адрес: гр. Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000060 - 1/13.01.2023г.

9. АМАНДА - ЕГ ЕООД– ЕИК: 126048398

Адрес: гр. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000058 - 1/13.01.2023г.

10. ВЕСЕЛИН МАРИАНОВ ЛОЗЕВ– ЕГН: 940224****

Адрес: гр. Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001736 - 1/25.11.2022г.

11. МТС ЛОГИСТИК ЕООД – ЕИК: 205066764

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000067 - 1/16.01.2023г.

12. АСЕН РУМЕНОВ КОЧЕВ – ЕГН: 890107****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000106 - 1/26.01.2023г.

13. АЙДЪН ИЛЯЗ БАЙРЯМ – ЕГН: 720118****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000156 - 1/30.01.2023г.

14 ИВАН ХАРИТОНОВ ЯНКОВ – ЕГН: 910715****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000100 - 1/26.01.2023г.

14 .СТЕНЛИ - СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ – ЕИК: 126038817

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000180 - 1/08.02.2023г.

15 . ДИМЧО ТЕНЧЕВ ПЕТРОВ – ЕГН: 721101****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000033 - 1/11.01.2023г.

16 . АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА СТАЙКОВА – ЕГН: 801128****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000113 - 1/26.01.2023г.

17 . БОРИС АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ – ЕГН: 940216****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001726 - 1/25.11.2022г.

18. МАГИ-ТУР ЕООД – ЕИК: 201326823

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000045 - 1/12.01.2023г.

19. БЕЛЧИН МАРТИНОВ ХАДЖИЕВ – ЕГН: 7306068444

Адрес: С.ВОЙВОДОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000166 - 1/31.01.2023г.

20. ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ МАЛЕВО – ЕИК: 836016644

Адрес: С.МАЛЕВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000211 - 1/10.02.2023г.

21. ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ПОПОВ – ЕГН: 850131****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000002 - 1/10.01.2023г.

22. ОГНЯН БЛАГОВЕСТОВ АНГЕЛОВ – ЕГН: 850923****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000023 - 1/10.01.2023Г.

23. ГРУПТРАНС – ЕИК: 126634546

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000048 - 1/12.01.2023г.

24. ВЕНЦИ АП ЕООД – ЕИК: 206126132

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000041 - 1/11.01.2023г.

25. ГРЕЕН ЛАНЕ ЕООД – ЕИК: 203863067

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000036 - 1/11.01.2023г.

26. КОДРА Ф ООД – ЕИК: 203960235

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000063 - 1/13.01.2023г.

27. ЕДИ БИСЕРОВ КАРОВ – ЕГН: 910417****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000102 - 1/26.01.2023г.

28.ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА ВЕЛЕВА – ЕГН: 851220****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000303 - 1/21.02.2023г.

29. ВЪЛЕВ АУТО ЕООД – ЕИК: 204256209

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000039 - 1/11.01.2023г.

30. ЙОРДАН ДИМЧЕВ ХРИСТОВ – ЕГН: 870911****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000074 - 1/25.01.2023г.

31. НУРДИН ФАРДИН МУСТАФА – ЕГН: 810511****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000017 - 1/10.01.2023г.

32. ПАСИФИК ТУРИЗЪМ ЕООД – ЕИК: 204285997

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000066 - 1/16.01.2023 г

33. ЮЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ – ЕГН: 530818****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000291 - 1/21.02.2023 г

34. МАДРИКА-90-ФАНКА ДЕМИРЕВА ЗАЛИЧАВАНЕ - НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ – ЕИК: 126035123

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000179 - 1/08.02.2023 г.

35. СТЕФАН МАРУКОВ – ЕИК: 040477874

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000209 - 1/10.02.2023 г.

36. БОРИС КОСТАДИНОВ ЛАЗАРОВ – ЕГН: 660909****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000214 - 1/10.02.2023 г.

37. ВИДИКОМ ЕООД – ЕИК: 836148521

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000208 - 1/10.02.2023 г.

38. ТФФ КАНСТРАКШЪН - БЪЛГАРИЯ ЕООД – ЕИК: 108621184

Адрес: ГР.КЪРДЖАЛИ

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000210 - 1/10.02.2023 г.

39. КОГИТО ГРУП – ЕИК: 200705343

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000054 - 1/12.01.2023 г.

40. ЗЕСТ 18 ЕООД – ЕИК: 205370888

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000068 - 1/16.01.2023г.

41. ИНА - ГИНКА НИКОЛОВА - СТОЙЧО АРСОВ – ЕИК: 126629396

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000047 - 1/12.01.2023г.

42. ЯВОР ГРИГОРОВ ПЕТРОВ – ЕГН: 840530****

Адрес: С.КОШАРИЦА

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000117 - 1/26.01.2023г.

43. ГЛОБАЛ ПЛАНЕТ ГРУП ЕООД – ЕИК: 204776238

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000040 - 1/11.01.2023г.

44. САБРИ ХАЙРИ САБРИ – ЕГН: 840802****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000011 - 1/10.01.2023г.

Последна промяна: 13 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!