Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК

11.05.2023г.

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр. Хасково , ул. Ал. Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Списък:

1. ИЛИЯ АНТОНОВ ДЕЯНОВ – ЕГН: 710607****

Адрес: С. КОЗЛЕЦ

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000474 - 1/19.04.2023г.

2. МИЛКО АСЕНОВ ДИМИТРОВ – ЕГН: 740518****

Адрес: С. ДИНЕВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000416 - 1/30.03.2023г.

3. БГ-РОБОТИКС – ЕИК: 126651***

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000346 - 1/09.03.2023г.

4. МИНКО ДЕЛЧЕВ КИРЕВ– ЕГН: 850818****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000281 - 1/20.02.2023г.

5. БОРИСЛАВ ГЕНКОВ АНДРЕЕВ– ЕГН: 920511****

Адрес: гр. Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000008 - 1/10.01.2023г.

6. ХАФИЗЕ СЮЛЕЙМАН САЛИФ– ЕГН: 370314****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000382 - 1/29.03.2023г.

7. ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЧИЛИКОВ – ЕГН: 930411****

Адрес: гр. Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000257 - 1/17.02.2023г.

8. КА ЕНД ЖИ – ЕИК: 200302***

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000365 - 1/09.03.2023г.

9. МАРИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА– ЕГН: 900105****

Адрес: гр. ПЛОВДИВ

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000030 - 1/10.01.2023г.

10. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ– ЕГН: 730606****

Адрес: гр. Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВг.

11. ЖУЛИЕТА ДИМИТРОВА– ЕИК: 126155***

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000341 - 1/08.03.2023г.

12. ИВАН КОСТАДИНОВ НАЙКОВ – ЕГН: 850611****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000085 - 1/25.01.2023г.

13. ГОДИМПЕКС УАН – ЕИК: 200696***

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000362 - 1/09.03.2023г.

14. СМС – ЕИК: 126742***

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000368 - 1/09.03.2023г.

15. ТУГБА ШАНСЛЪ – ЛНЧ: 870703****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000241 - 1/17.02.2023г.

16. НОВОТЕКС – ЕИК: 126723***

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000345 - 1/09.03.2023г.

17. ЕЛИТ ТРАНС-ММ – ЕИК: 126727***

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000356 - 1/09.03.2023г.

18. ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ – ЕГН: 720426****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000458 - 1/19.04.2023г.

19. РАШЕЛ ТЕКСТИЛ БГ – ЕИК: 200115***

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000364 - 1/09.03.2023г.

20. КОВАЛТ ЕООД – ЕИК: 126548***

Адрес: ГР.ХАРМАНЛИ

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000329 - 1/08.03.2023г.

21. НАТАЛИТЕКС - 94 – ЕИК: 200176***

Адрес: С.ВОЙВОДОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000352 - 1/09.03.2023г.

22. АНГЕЛ РАЙКОВ АНГЕЛОВ – ЕГН: 720203****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000465 - 1/19.04.2023г.

23. СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВА ДЕМИРЕВА – ЕГН: 731125****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000427 - 1/30.03.2023г.

24. ТЕРРА – ЕИК: 126125***

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000373 - 1/22.03.2023г.

25. НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ– ЕГН: 900310****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000274 - 1/20.02.2023г.

26. АСЯ ИЛИЯНОВА МЕРДЖАНОВА – ЕГН: 480626****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000413 - 1/30.03.2023г.

27. РЕНИ ЯНКОВА ЕМИНОВА – ЕГН: 730903****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000425 - 1/30.03.2023г.

28. БАРО ЛОГИСТИК – ЕИК: 204882***

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000034 - 1/11.01.2023г.

29. ФСА ХАСКОВО ООД – ЕИК: 204264***

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000199 - 1/10.02.2023г.

30. БЕЙТУЛА АХМЕД БЕЙТУЛА – ЕГН: 870710****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000290 - 1/21.02.2023г.

31. КРАСИМИР КРАСИМИРОВ ЧАРАКЧИЕВ – ЕГН: 881228****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000286 - 1/21.02.2023г.

32. ИВО МЕСТАН МУСТАФА– ЕГН: 960621****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000250 - 1/17.02.2023 г.

33. ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ – ЕГН: 860521****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000220 - 1/13.02.2023г.

34. ЙОЛИНА ЕМИЛОВА МИХОВА– ЕГН: 074120****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000237 - 1/17.02.2023г.

35. РАМАДАН РАМИС РАМАДАН – ЕГН: 970201****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000236 - 1/17.02.2023 г.

36. ДИМИТЪР НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ – ЕГН: 890401****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000280 - 1/20.02.2023 г.

37. ЕТ "ШОТ - ИВАН АНГЕЛОВ" – ЕИК: 040433***

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000183 - 1/09.02.2023 г.

38. ВИЛИ- МИЛЕНА КОЛЕВА- ЕВГЕНИ КОЛЕВ – ЕИК: 126678***

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000342 - 1/09.03.2023 г.

39. ЕР-БИ-НЕС ООД – ЕИК: 126722***

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000355 - 1/09.03.2023 г.

40. АЛИ ОСМАН ЮЗЕИР– ЕГН: 840503****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000307 - 1/21.02.2023г.

41.ЧАРА ВЛ– ЕИК: 202402***

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001694 - 1/11.11.2022г.

42. ЗЛАТКА АЛЕКСАНДРОВА СТЕФАНОВА– ЕГН: 710425****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000475 - 1/19.04.2023г.

43. МЦД ХАНДЕЛ ООД– ЕИК: 200464***

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000363 - 1/09.03.2023г.

44. ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ КОЛЕВ– ЕГН: 740610****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000344 - 1/09.03.2023г.

45. КРАСИМИР СТЕФАНОВ ПЕТКОВ– ЕГН: 710113****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000478 - 1/19.04.2023г.

46. ИЛИАНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА– ЕГН: 750525****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000125 - 1/27.01.2023г.

47. БИСЕР РУСАНОВ ШОКОВ – ЕГН: 940711****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000254 - 1/17.02.2023 г.

48. ДАНИЕЛ РОСЕНОВ КАЛИНОВ – ЕГН: 850323****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000305 - 1/21.02.2023 г.

49. МАРИЯ ЕООД – ЕИК: 126653***

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000333 - 1/08.03.2023 г.

50 .АГРО-АВАНГАРД ООД– ЕИК: 126550***

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000351 - 1/09.03.2023 г.

51. НЕДА АНГЕЛОВА ЩЕРЕВА– ЕГН: 840803****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000306 - 1/21.02.2023 г.

52. ВЕЛИЧКА МИТЕВА МИТЕВА– ЕГН: 781220****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000322 - 1/23.02.2023 г.

53. ЮРИЙ МИЛЕНОВ АТАНАСОВ – ЕГН: 710823****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000153 - 1/30.01.2023 г.

54. ЮУППИ ЕООД – ЕИК: 203765***

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000187 - 1/10.02.2023г.

55. НИКОЛА СМАИЛОВ ЮСЕИНОВ – ЕГН: 730629****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000269 - 1/17.02.2023г.

56. ИВАН МИЛЕВ ГРОЗЕВ – ЕГН: 570709****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000476 - 1/19.04.2023г.

57. АНТОАНЕТА ВЪЛКОВА ТЕНЕВА – ЕГН: 741101****

Адрес: С.КОНУШ

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000394 - 1/30.03.2023г.

58. КАНЕВ-Н.А.К.-НЕДЯЛКО КАНЕВ– ЕИК: 040263***

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000176 - 1/07.02.2023г.

59. ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕДИНСТВО – ЕИК: 126086***

Адрес: С.КНИЖОВНИК

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000223 - 1/13.02.2023г.

60. ВЕЛЬО ИЛИЕВ СЛАВЧЕВ – ЕГН: 861215****

Адрес: С.КРИВО ПОЛЕ

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000325 - 1/24.02.2023г.

61. МЮМЮН АХМЕД КЕРИМ – ЕГН: 541219****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000432 - 1/30.03.2023г.

62. РАДКА СТОЙКОВА СТОЯНОВА – ЕГН: 850927****

Адрес: С.КРИВО ПОЛЕ

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000304 - 1/21.02.2023г.

63. СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ СТАЛЕВ – ЕГН: 750621****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000390 - 1/30.03.2023г.

64. СЛАВЕЙ-СБС - СЛАВЕЙ СТАМОВ – ЕИК: 126044***

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000181 - 1/08.02.2023г.

65. СТИЛИЯН АТАНАСОВ ВАЛЕНТИНОВ – ЕГН: 901025****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000103 - 1/26.01.2023г.

66. ДОБРИ АНАСТАСОВ ГЕНЕВ – ЕГН: 340624****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000175 - 1/07.02.2023г.

67. МАРИЯ НЕДКОВА ДАСКАЛОВА – ЕГН: 740326****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000139 - 1/30.01.2023г.

68. ПК ЕДИНСТВО – ЕИК: 836145***

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000207 - 1/10.02.2023г.

Последна промяна: 11 Май 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!