Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 08.09.2023Г.

 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК    

-

08.09.2023г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр. Хасково , ул. Ал. Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1. КОНТЕГО ЕООД – ЕИК:  200680****

Адрес: ГР. СОФИЯ

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000873 - 1/17.08.2023г.

 

 

2. ЗЕТТ МЕДИКАЛ– ЕИК:  203023****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000906 - 1/23.08.2023г.

 

3. ДАНИЕЛА ИВАНОВА КРИВОШИЕВА– ЕГН:  790725****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000560 - 1/15.05.2023г.

 

4. ЕВГЕНИЙ ДИМИТРОВИЧ СТОЯНОВ– ЕГН:  811105****

Адрес: ГР. НЕСЕБЪР

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000547 - 1/15.05.2023г.

 

 

5. АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ЗГУРЕВА– ЕГН:  660526****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000655 - 1/12.06.2023г.

 

 

6. КАТЯ ТОДОРОВА ТОНЧЕВА– ЕГН:  600711****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000675 - 1/12.06.2023г.

 

 

 

7. ЙОРДАН ГАЛЕВ МИХАЙЛОВ– ЕГН:  900717****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000629 - 1/05.06.2023г.

 

 

8. НОРА БОЙКОВА КЕЛЕШЕВА– ЕГН:  790501****

Адрес: ГР. НЕСЕБЪР

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000523 - 1/26.04.2023г.

 

 

9. БАРРАМ ЕООД – ЕИК:  204660 ****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000918 - 1/24.08.2023 г.

 

 

10. ФИДАНКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА– ЕГН:  611003****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000668 - 1/12.06.2023г.

 

 

11. БЕЙНУР МОСТРА АЙВАЗ– ЕГН:  890610****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000583 - 1/18.05.2023г.

 

 

12. ЛИЧО-ГЛАС– ЕИК:  126607****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000862 - 1/09.08.2023г.

 

 

13. ВМВ ТРАНС– ЕИК:  203274****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000910 - 1/23.08.2023г.

 

 

14. ЕФОР ТРАНСПОРТ– ЕИК:  203049****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000907 - 1/23.08.2023г.

 

 

15. СЛС ТРАНС ООД– ЕИК:  201498****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000900 - 1/17.08.2023г.

 

 

16. СЕНДЖЕР  ООД– ЕИК:  203794****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000798 - 1/27.07.2023г.

 

 

17. НДК ФАРМ – ЕИК:  126658 ****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000856 - 1/09.08.2023 г.

 

 

18. ФММ– ЕИК:  126720****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000861 - 1/09.08.2023 г.

 

 

19. КАРА-М– ЕИК:  126729****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000881 - 1/17.08.2023г.

 

 

20. ЕРА 90 ДИМИТЪР КОСТОВ– ЕИК:  202223****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000893 - 1/17.08.2023г.

 

 

21. МАФА ИНТЕРНАЦИОНАЛ– ЕИК:  202745****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000889 - 1/17.08.2023г.

 

 

22. ЕДИТАЧ ЕООД– ЕИК:  126741****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000882 - 1/17.08.2023г.

 

 

 

 

23. НП ХРИСТИАНА– ЕИК:  126723****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000871 - 1/17.08.2023г.

 

 

24. ОТОУФУК - Б  ООД– ЕИК:  126734****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000876 - 1/17.08.2023г.

 

 

25. ЕВРОКИНГ ЛОГИСТИК ЕООД– ЕИК:  201486****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000898 - 1/17.08.2023г.

 

 

26. АЙМЕЛ-ЕФЕ-БЪЛГАРИЯ ООД – ЕИК:  126730 ****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000880 - 1/17.08.2023 г.

 

 

27. БАЛКАН ЕКО ЕНЕРДЖИ - 2012 – ЕИК:  202134****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000890 - 1/17.08.2023г.

 

 

28. ИБЕР ТРАК ТРАНС – ЕИК: 203782****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000866 - 1/10.08.2023г.

 

 

29. ИВАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ – ЕГН: 670816****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000870 - 1/16.08.2023г.

 

 

30. КИВИА-ОИЛ ЕООД – ЕИК: 126611****

Адрес: ГР. РАЗГРАД

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000835 - 1/08.08.2023г.

 

 

 

 

31. МАНЧО КОЛЕВ КАЗАКОВ – ЕГН: 680401****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000649 - 1/12.06.2023г.

 

 

32. УИНД СЕРВИСЕС – ЕИК: 204656****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000813 - 1/02.08.2023г.

 

 

33. ОРЛАНД– ЕИК: 204412****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000808 - 1/02.08.2023г.

 

 

 

34. СИДМА - 91– ЕИК: 126040****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000831 - 1/03.08.2023г.

 

 

35. КАМАГ– ЕИК: 126064****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000834 - 1/08.08.2023г.

 

 

36. ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ ХАСКОВО – ЕИК: 126630 ****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000850 - 1/09.08.2023 г.

 

 

37. ДАВ-ТЕКС – ЕИК: 126648 ****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000854 - 1/09.08.2023г.

 

 

38. МАНОЛ КАЛИНОВ ИГНАТОВ – ЕГН: 780612 ****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000840 - 1/09.08.2023г.

 

 

 

39. ЕТ МАНО-99 - МАНОЛ ИГНАТОВ – ЕИК: 126168 ****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000839 - 1/09.08.2023 г.

 

 

40. ЕГЕ ТРАНС ЕООД – ЕИК: 204729****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000822 - 1/02.08.2023г.

 

 

41. СОНО-2017 – ЕИК: 204492****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000810 - 1/02.08.2023г.

 

 

42. САНТОС - ДИМИТРИНА ТОНЧЕВА– ЕИК: 126089****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000847 - 1/09.08.2023г.

 

 

43. ВИКОМ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ– ЕИК: 126532****

Адрес: С. КОНУШ

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000744 - 1/20.07.2023г.

 

 

44. ЕЛЕКТРА ХРИСТОВ - КРАСИМИР ХРИСТОВ– ЕИК: 126078****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000842 - 1/09.08.2023г.

 

 

45. ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТЕВ– ЕГН: 681101****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000815 - 1/02.08.2023г.

 

 

46. КРОНИКЪЛ - ДИМИТЪР МИТЕВ– ЕИК: 030189****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000814 - 1/02.08.2023г.

 

 

 

 

47. ТИА - ТАТЯНА КОРОТЧЕНКО– ЕИК: 126616****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000863 - 1/09.08.2023г.

 

 

48. ТТ-КОНСУЛТ– ЕИК: 126157****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000845 - 1/09.08.2023г.

 

 

49. ТЕРРА– ЕИК: 126125****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000848 - 1/09.08.2023г.

 

 

50. ТРАНС 1 - БЪЛГАРИЯ– ЕИК: 202948****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000742 - 1/19.07.2023г.

 

 

51. ОКТАБАЙТСЕООД– ЕИК: 203222****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000783 - 1/27.07.2023г.

 

 

52. ТРАНСХИМ– ЕИК: 126621****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000714 - 1/13.07.2023г.

 

 

53. ВОЛОДЯ АРСОВ МИЛАНОВ– ЕГН: 600830****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000683 - 1/12.06.2023г.

 

 

54. НИКОЛАЙ МИТКОВ АНГЕЛОВ– ЕГН: 830708****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000498 - 1/26.04.2023г.

 

 

 

 

55. СТОЯН ИВАНОВ АТАНАСОВ– ЕГН: 690706****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000658 - 1/12.06.2023г.

 

 

56. ПЕМ СТРОЙ– ЕИК: 203514****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000788 - 1/27.07.2023г.

 

 

57. МУЛТИТРАНС КАРС ГРУУП– ЕИК: 203559****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000794 - 1/27.07.2023г.

 

 

58. А + А 2015– ЕИК: 203409****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000787 - 1/27.07.2023г.

 

 

59. ВИ БИ АЙ ТЕХНОЛОДЖИ– ЕИК: 204366****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000790 - 1/27.07.2023г.

 

 

60. АЛ-ИС ООД– ЕИК: 126653****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000716 - 1/13.07.2023г.

 

 

61. ДИЖИ-ТРАНС– ЕИК: 203318****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000784 - 1/27.07.2023г.

 

 

62. НАЗ 2014– ЕИК: 202883****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000781 - 1/27.07.2023г.

 

 

 

 

63. КОРЕЛИНТЕРНЕШЪНЪЛ– ЕИК: 203339****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000785 - 1/27.07.2023г.

 

 

64. АВРАЦИЯ-КМА– ЕИК: 204352****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000801 - 1/28.07.2023г.

 

 

65. ЕУ АНИМАЛ-2016 ЕООД– ЕИК: 204297****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000797 - 1/27.07.2023г.

 

 

66. ИЛИЯНА ЛЮБЧОВА АТАНАСОВА– ЕГН: 690408****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000638 - 1/08.06.2023г.

 

Последна промяна: 8 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!