Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 07.02.2024Г.

 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК    

-

07.02.2024г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр. Хасково , ул. Ал. Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1. ИСМАИЛ АЛИ ИБРЯМ – ЕГН:  740711****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000134 - 1/17.01.2024г.

 

2. ШЕРАФЕТ АЛИ ИБРЯМ – ЕГН:  750617 ****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000163 - 1/18.01.2024 г.

 

 

3. НИКОЛИНА КОСТАДИНОВА ГРОЗЕВА – ЕГН:  610327 ****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001141 - 1/02.11.2023 г

 

 

4. РЕДВАН АПТИРАИМ БЕКИР – ЕГН:  610408 ****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001147 - 1/02.11.2023 г.

 

 

5. НЕЖДИЕ ЕНВЕР ДУРМУШ – ЕГН:  730423 ****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000109 - 1/10.01.2024 г.

 

 

6. БАХТИЯР РАМАДАН ЮНУЗ – ЕГН:  691018 ****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000003 - 1/04.01.2024 г.

7. ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – ЕГН:  630304 ****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001150 - 1/02.11.2023 г.

 

 

8. ЕРОЛ НУРИ МАСАР – ЕГН:  730323 ****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000106 - 1/10.01.2024г.

 

 

9. ТУРКИЯН САЛИМОВА АХМЕДОВА – ЕГН:  671116 ****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001257 - 1/13.12.2023г.

 

 

10. РОСИЦА ДАНЧЕВА РУСЕВА – ЕГН:  720102****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000057 - 1/08.01.2024г.

 

 

11. ЙОРДАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ – ЕГН:  700617****

Адрес: С. УЗУНДЖОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000038 - 1/04.01.2024 г.

 

 

12. ВАНЯ ВЪЛЧЕВА АНГЕЛОВА – ЕГН:  700304****

Адрес: С. УЗУНДЖОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000017 - 1/04.01.2024 г.

 

 

13. НЕДЯЛКА БОНЧЕВА ДИМИТРОВА – ЕГН:  730509****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000110 - 1/10.01.2024 г.

 

 

14. ИВАН ИВАНОВ ЯНКОВ – ЕГН:  720309****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000077 - 1/10.01.2024г.

 

 

 

 

15. АЛБЕНА ЯНКОВА ПОПОВА – ЕГН: 601103****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001101 - 1/23.10.2023г.

 

 

16. АЗИС СМАИЛ АЗИС – ЕГН: 680713****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001275 - 1/13.12.2023г.

 

 

17. МАРИН КОЛЕВ МАРИНОВСКИ – ЕГН: 640305****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001200 - 1/03.11.2023г.

 

 

18. ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ТРАЯНОВА – ЕГН: 321016****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001014 - 1/10.10.2023г.

 

 

19. ЕМИЛ ГОЧЕВ КРУМОВ – ЕГН: 660214****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001216 - 1/06.11.2023г.

 

 

20. СЕБИЛЕ МЮМЮН МЕХМЕД – ЕГН: 600728****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001116 - 1/25.10.2023г.

 

 

21. МИЛЧО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ – ЕГН: 641103****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001187 - 1/03.11.2023г.

 

 

22. ТЕЛЯТ САЛИ ХАСАН – ЕГН: 650317****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001194 - 1/03.11.2023г.

 

 

 

 

23. КАДРИЯ РЕДЖЕБ САЛИМЕХМЕД – ЕГН: 600816****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001118 - 1/25.10.2023г.

 

 

24. АЙДЪН НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ– ЕГН: 004107****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000939 - 1/03.10.2023г.

 

 

25. ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ– ЕГН: 701023****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000028 - 1/04.01.2024г.

 

 

26. ИЛХАН  КАРАЙЪЛАН – ЕГН: 730203 ****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000113 - 1/10.01.2024 г.

 

 

 

27. ИВАНКА КУНЧЕВА КОСТАДИНОВА – ЕГН: 730712 ****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000094 - 1/10.01.2024 г.

 

 

28. СТЕФАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ – ЕГН: 720426 ****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000082 - 1/10.01.2024г.

 

 

29. ИВАН ИЛЮВ АНГЕЛОВ – ЕГН: 721003 ****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611000088 - 1/10.01.2024г.

 

 

30. БЛАГОЙ СТОЙКОВ БЯЛКОВ – ЕГН: 610322 ****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001146 - 1/02.11.2023г.

 

 

 

31. МАРГАРИТА КАНЕВА ГЮДЮЛЕВА – ЕГН: 600418 ****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД7611001114 - 1/24.10.2023 г.

 

 

32. СОНЯ ИВАНОВА ИВАНОВА – ЕГН: 600309 ****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД7611001111 - 1/24.10.2023 г.

 

 

33. ДОРА ДИМОВА КАВРЪКОВА  – ЕГН: 620605 ****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611001133 - 1/27.10.2023 г.

 

 

34. МАРИЙКА МЕТОДИЕВА ЦАНЕВА  – ЕГН: 590225****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611001098 - 1/23.10.2023г.

 

 

35. ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ЧАКЪРОВА  – ЕГН: 580604****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611001092 - 1/23.10.2023г.

 

 

36. ТРАНС-АУТО 2018 ЕООД  – ЕИК: 205113***

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611000927 - 1/21.09.2023 г.

 

 

37. ДОМИ АУТО ЕООД   – ЕИК: 200748***

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611000895 - 1/17.08.2023г.

 

 

38. АТАНАС ВЪЛКОВ ХРИСТОВ   – ЕГН: 440126****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611000983 - 1/06.10.2023г.

 

 

 

 

39. КАЛИНА ДАНЧЕВА КОЛЯЗОВА– ЕГН: 641016****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611001172 - 1/03.11.2023г.

 

 

 

40. ЗДРАВКО КИРИЛОВ ВЪЛКОВ– ЕГН: 650620****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611000104 - 1/10.01.2024г.

 

 

41. ЮЛИЯН ИВАНОВ КАНЕВ – ЕГН: 610131****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611000071 - 1/10.01.2024г.

 

 

42. НИНА ГЕОРГИЕВА НЕДКОВА – ЕГН: 580622****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611001093 - 1/23.10.2023г.

 

 

 

43. ТИХОМИР НИКОЛОВ ХЪРСЕВ – ЕГН: 630618****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611001168 - 1/03.11.2023г.

 

 

44. ДЕАНА АТАНАСОВА ДИНЕВСКА – ЕГН: 630623****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611001170 - 1/03.11.2023г.

 

 

45. КИРИЛ ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ – ЕГН: 661126****

Адрес: С. УЗУНДЖОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611001259 - 1/13.12.2023г.

 

 

46. АСЯ ВЪЛКОВА КАРАГЬОЗОВА – ЕГН: 800826****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611001285 - 1/13.12.2023г.

 

 

 

47. СТЕПАН ИВАНОВИЧ ИЛИКЧИЕВ – ЕГН: 710412****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611000051 - 1/05.01.2024г.

 

 

48. ГЕНЧО ВАНЧЕВ ГИНЕВ – ЕГН: 710916****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611000060 - 1/08.01.2024г.

 

 

49. ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ – ЕГН: 700128****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611000023 - 1/04.01.2024г.

 

 

50. ХРИСТО ПЕТКОВ ХРИСТОВ – ЕГН: 690619****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611000006 - 1/04.01.2024г.

 

 

51. ЮЛИЯ ВЕНКОВА НАДЖЕКЛИЕВА – ЕГН: 691217****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611000012 - 1/04.01.2024г.

 

 

52. МИТКО КРАСИМИРОВ КАЛЪПЧИЕВ – ЕГН: 711217****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611000063 - 1/08.01.2024г.

 

 

 

53. АНА АНТОНОВА ДИМИТРОВА – ЕГН: 710516****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611000048 - 1/05.01.2024г.

 

 

54. СТОЯН АНТОНОВ БАКАЛОВ – ЕГН: 701203****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611000021 - 1/04.01.2024г.

 

 

55. ДИЛЯНА ПЕТРОВА ТОДОРОВА – ЕГН: 670903****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611001286 - 1/13.12.2023г.

 

 

56. ГАНКА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА – ЕГН: 471230****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611001000 - 1/10.10.2023г.

 

 

57. ТАНЧО ГРИГОРОВ ТОЛУМОВ – ЕГН: 690527****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611001308 - 1/14.12.2023г.

 

 

58. ВЕСЕЛИН ДОЧЕВ БЕЛЕВСКИ – ЕГН: 511007****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611001030 - 1/13.10.2023г.

 

 

59. НАДЕЖДА ПЕТЕВА СТОЯНОВА – ЕГН: 470515****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611000996 - 1/09.10.2023г.

 

 

60. АНАТОЛИ ТОДОРОВ ЯНЕВ – ЕГН: 600825****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611001120 - 1/25.10.2023г.

 

 

61. АТАНАС СПАСОВ АТАНАСОВ – ЕГН: 620728****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611001161 - 1/02.11.2023г.

 

 

 

62. СЕВЕРИН БОЯНОВ РАНГЕЛОВ – ЕГН: 671105****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611001291 - 1/13.12.2023г.

 

 

 

63. НАТАША МИХАЙЛОВА ЕМИЛОВА – ЕГН: 720401****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611000070 - 1/10.01.2024г.

 

 

64. НАЙМЕ РУЖДИ САЛИ – ЕГН: 730801****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611000116 - 1/10.01.2024г.

 

 

65. НАЗИФЕ ИСМАИЛ РАШИД – ЕГН: 731017****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611000096 - 1/10.01.2024г.

 

 

66. ЕЛЕНА ГОГОВА ДОБРОШИНОВА– ЕГН: 720610****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611000079 - 1/10.01.2024 г.

 

 

67. ТИХОМИР СТОИЛОВ РУСИНОВ– ЕГН: 751204****

Адрес: ГР. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК АУЗД № АУЗД7611000170 - 1/18.01.2024 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна промяна: 7 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!