Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК 09.01.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК    

09.01.2023г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр. Хасково , ул. Ал. Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 и №4 от 8:30 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Списък:

 

1. ХРАНМАШ ИНЖЕНЕРИНГ  – ЕИК:  126624545

Адрес: С. Манастир

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001724 - 1/15.11.2022г.

2. СТИЛ ПЛЮС ООД – ЕИК: 126582669

Адрес: ГР. СОФИЯ

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001639 - 1/08.11.2022 г.

3. КРАСИМИР ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ – ЕГН: 970103****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001735 - 1/25.11.2022г.

4. ШЕНАЙ РАСИМ ОСМАН– ЕГН: 810303****

Адрес: гр.КЪРДЖАЛИ

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001676 - 1/11.11.2022г.

5. СТОЯН САВОВ ИВАНОВ– ЕГН: 740124****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001597 - 1/09.09.2021г.

6. МАНУШКА СТАЙКОВА ЙОРДАНОВА– ЕГН: 720424****

Адрес: С.КОРЕН

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001674 - 1/11.11.2022г.

7. ПЕТЪР СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ – ЕГН: 970709****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001686 - 1/11.11.2022г.

8. СЕЗГИН ЯШАР ИБРЯМ – ЕГН: 831221****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001776 - 1/25.11.2022г.

9. ОМЕГАКОМ– ЕИК: 126612436

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001741 - 1/25.11.2022г.

10. ТОНИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ– ЕГН: 910828****

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001775 - 1/25.11.2022г.

11. С И С ЕРСОЙ ЕООД – ЕИК: 203875945

Адрес: гр. ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001718 - 1/14.11.2022г.

12. САФИЕ ОСМАН ШАИБ – ЕГН: 990606****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001701 - 1/11.11.2022г.

13. РАДКО ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ – ЕГН: 840310****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001647 - 1/10.11.2022г.

14 АНГЕЛ АНГЕЛОВ ХУБЕНОВ – ЕГН: 670608****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001710 - 1/11.11.2022г.

15. ДИМО ИВАНОВ НИКОВ – ЕГН: 990630****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001782 - 1/25.11.2022г.

16. АСЯ МИНКОВА МИХАЙЛОВА – ЕГН: 840610****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001713 - 1/11.11.2022г.

17. МАГДАЛЕНА ЛИДЕВА АНГЕЛОВА – ЕГН: 871027****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001679 - 1/11.11.2022г.

18. АНГЕЛ ХРИСТОВ АСЕНОВ – ЕГН: 420208****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001657 - 1/11.11.2022г.

19. ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ЙЪЛДЪРЪМ – ЕГН: 870628****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001655 - 1/11.11.2022г.

20. МЕЛЕКБЕР НУРИДИНОВА МУСТАФОВА – ЕГН: 571019****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001665 - 1/11.11.2022г.

21. МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ДЕЛИГЕОРГИЕВ – ЕГН: 931108****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001745 - 1/25.11.2022г.

22. БЛАГОВЕСТ БЕРОВ КАЛИНОВ – ЕГН: 971220****

Адрес: ГР.ХАСКОВО

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУЗД7611001779 - 1/25.11.2022г

Последна промяна: 9 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!