Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СПИСЪК КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “

Въз основа на Протокол от 22.11.2022 г., на комисия назначена със Заповед №РД-1203 от 21.11.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Домашен помощник“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “ по процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + - Компонент 3“, Община Хасково се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените крайни оценки, както следва:

Име, презиме и фамилия

Брой точки

Място

1.

Тодорка Георгиева Тодорова

24.2

1

Въз основа на гореизложеното и предвид обявената 1 /една / позиция за длъжността „Домашен помощник“ в Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“ – гр. Хасково“ финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + - Компонент 3“, Община Хасково, комисията предлага да бъде назначен кандидата класиран на първо място.

Председател:

Златка Караджова – Ръководител проект ........п....................

Последна промяна: 24 Февруари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!