Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНТЕРВЮ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ – ГР.ХАСКОВО


 

 

 

Процедура № BG05SFOP001-4.004

Договор № BG05SFOP001-4.004-0003-C01

Проект Областен информационен център - Хасково

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Добро управление”,

 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНТЕРВЮ

ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ – ГР.ХАСКОВО

1

2

3

ТРИТЕ ИМЕНА НА КАНДИДАТА

Средноаритметичен общ брой точки от ИНТЕРВЮ

1

Евгени Димитров Консулов

24,71

 

 

Дата и място:

Хасково, 14.12.2022 г.

Последна промяна: 24 Февруари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!